Ukategorisert

Norge vil redusere helsekostnadene ved å inkludere homeopati i det offentlige helsetilbudet

Lavere helsebudsjett med homeopati

Lavere helsebudsjett med homeopati

 

Antallet kronisk syke øker stadig og koster Norge millioner av kroner hvert år. En økning av kronisk sykdom signaliserer at et helsetilbud ikke er godt nok og at det trenger noe mer. Med homeopati i det offentlige helsevesenet ville vi ha redusert utgiftene betraktelig. 

 

70% av sykdomsbyrden i EU er hovedsakelig linket til kroniske sykdommer som hjerte og kar sykdommer, diabetes, cancer, kroniske luftveissykdommer og psykiske sykdommer. Kroniske sykdommer utvikler seg oftere i ung alder og det er mer vanlig å leve med den hele livet.

Homeopatifaget har mye å tilføre den tradisjonelle sykdomsbehandlingen fordi den har et helhetlig sykdomsperspektiv og behandlingen er rettet mot det sentrale ved et menneskets helse, nemlig immunforsvaret og livsenergien. Å stimulere dette har vesentlig påvirkning på resten av kroppen, både fysisk, psykisk og mentalt. Denne mekanismen er undervurdert i den tradisjonelle medisin. Vi må på grunn av dette ikke glemme at homeopati er effektivt! I tillegg er det billig…

Flere studier viser at et land kan spare oppsiktsvekkende mye penger dersom de integrerer homeopatisk medisin i den offentlige sykdomsbehandlingen.

Chile, India, Tyskland, Frankrike og Cuba er eksempler på land som har integrert homeopati i det offentlige helsesystemet fordi det lønner seg.

 

Direkte kostnadsbesparelser

Når homeopati ble brukt, viser studiene at prislappen på selve behandlingen ble redusert.

En studie i England viser at dersom bare 4% av allmennlegene ville bruke homeopati som sin hovedtilnærming i behandlingen ville den engelske stat spart 240 millioner euro.

En annen studie viser at kostnadene var lavere ved bruk av homeopati enn ved bruk av antibiotika (88 vs. 99 euro).

 

Indirekte kostnadsbesparelser

Å bruke homeopati får konsekvenser langt utover prislappen på behandlingen. Homeopati stimulerer det mest vesentlige ved en kropp som forsøker å bli frisk og sørger dermed for at pasienten blir raskere frisk og holder seg frisk på sikt også. Dette vil få positive konsekvenser for sykefraværet.

7 studier har registrert et redusert sykefravær og fravær generelt ved bruk av homeopati.

I en studie med akutt øre-, nese-, halsbetennelse hos barn, var det mindre komplikasjoner ved bruk av homeopatisk behandling enn med antibiotika. Det var også et betydelig lavere sykefravær hos foreldrene som valgte homeopati for barna sine, sammenlignet med de som valgte antibiotika (9,5 vs. 31,6%)

En studie viser at behandling med homeopati reduserte sykefraværet hos barn med migrene, dette fordi behandlingen førte til en reduksjon i hyppighet, alvorlighetsgrad og varighet i migreneanfallene.

Homeopatisk behandling vil gi pasienter en langsiktig helsefordel med færre antibiotikakurer og redusert sjanse for utvikling av alvorlige og kroniske sykdommer, i tillegg en styrket helse generelt.

 

 

Andre kostnadsbesparelser

Kronisk syke pasienter som får riktig homeopatisk behandling blir erfaringsmessig ofte bedre. Dette fører til en bedre livskvalitet både fysisk og psykisk.

Alle studiene nevnte en merkbar bedring i livskvalitet og sykdommenes alvorlighetsgrad ble merkbart redusert mellom førstegangskonsultasjonen og etter 2 års oppfølging av pasienten. Dataene viste betydelige og varige helseendringer hos pasienter med kroniske sykdommer under homeopatisk behandling.

Homeopati viser seg å være viktig, spesielt for pasienter med kroniske sykdommer og av stor betydning for det Europeiske helsesystem som bruker 700 milliarder euro på kroniske sykdommer pr. år. Homeopatisk medisin er billigere, lettere å produsere og langt flere fordeler med god effekt på syke mennekser og langt færre bivirkninger enn tradisjonell medisin.

 

Hva med en statlig gransking på homeopati?

Hvordan få norske helsemyndigheter til å ta homeopati på alvor? Kan de se på all den fordelaktige forskningen som finnes på homeopati og alle de gode resultatene som er registrert der ute i den store verden? Den effekten homeopati har hatt på sykdommen Leptospirose i Cuba fra 2007 er verdt å nevne som et eksempel. Men kanskje det bare er erfaringer fra Norge som har innvirkning på vår fatteevne?

Kanskje en granskning av hensiktsmessighet, kostnadseffektivitet og effekt av ulike medisinske systemer også hadde vært nødvendig i Norge for å kjenne den homeopatiske virkeligheten på nært hold? Homeopatiske pasienter opplever å bli bedre både fysisk, psykisk og mentalt og vi sitter på en gullgruve som ikke alle får dra nytte av fordi informasjonen ikke kommer frem.

For å få gode resultater er det viktig at pasienten behandles hos en homeopat med tilstrekkelig utdanning, som homeopater som er medlem av Norske Homeopaters Landsforbund.

 

 

Linker:

ECHAMP

https://t.co/mUFaRs7dQl

 

Leptospirose i Cuba:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20674839