ForskningHelse

Plages du av irritabel tarm, IBS? Det finnes håp!

Av 26. februar 2016september 19th, 2021Ingen kommentarer
Det beste resultatet får du med homeopati når du har mageproblemer

Det beste resultatet får du med homeopati når du har mageproblemer

Irritabel tarm, spastisk colon eller IBS, er en kronisk lidelse som stadig flere plages av.Man antar at 10-20 prosent av befolkningen rammes Den forkommer oftere hos kvinner enn menn. Irritabel tarm -syndrom, IBS, er en fellesbetegnelse på plager som har med tarm og fordøyelse å gjøre. De vanligste plagene er oppblåsthet, smerter i magen, forstoppelse eller skiftende forstoppelse og diare. Det er viktig å få gjort en grundig undersøkelse hos lege for å utelukke alvorlige tilstander i tarmen.

Stressa hverdag er ikke bra

Stress og psykiske påkjenninger av ulike typer kan forverre irritabel tarm. Men det er flere faktorer som virker inn, blant annet genetiske.  Kosthold er viktig, nikotin og kaffe påvirker tarmen og bør unngås.  Hver og en må tilpasse seg mat en føler forverrer tarmen. Det kan være karbohydrater fra kornprodukter, mye søt frukt, melkeprodukter, og mat som danner mye tarmgass som kål og løk. Fiber i kosten er viktig, men dersom det er mye smerter, kan fiber forverre. Tilskudd av slimholdige produkter som linfrø og loppefrø sammen med rikelig drikke, kan hjelpe på både forstoppelse og diare. Probiotica i matvarer eller kapsler kan også lindre.

Studie viser også at D-vitaminmangel kan være en faktor. Nesten 8 av 10 med IBS hadde for lave D-vitamin verdier.

Mange oppsøker homeopat MNHL med mage tarm lidelser

Mage tarm lidelser er en av de vanligste plagene homeopater MNHL oppsøkes for. Vi har ingen standardmedisiner, men hver enkelt pasient får tilpasset behandling  alt etter hvordan lidelsen arter seg. Vi tar hensyn til de fysiske så vel som de psykiske faktorene.

Nå er det forskning som støtter våre observasjoner om at pasientene får det mye bedre.

Gruppen som fikk homeopati sammen med konvensjonell behandling var mest fornøyde

En pilot observasjons studie (RTC) fra England, ledet av Dr K. Kapur gastroenterolog, gjorde interessante funn. Studien er for liten til å konkludere. Men den indikerer lovende resultater for individuelt tilpasset homeopati på irritabel tarm-syndrom.

Pasientene ble delt i 3 grupper. En fikk konvensjonell behandling hos lege, den andre gruppen  homeopati sammen med konvensjonell behandling og den siste fikk  “homeopatisk konsultasjon” og narremedisin.

Flere enn seks av ti i gruppen som fikk tilpasset homeopati sammen med konvensjonell behandling, fikk en bedring på 50 poeng etter smerteskala, IBS Symptom Severity Score.  Bare vel to av ti i gruppen som fikk kun konvensjonell legebehandling rapporterte bedring på 50 poeng.  Det vi kan lese av resultatet, er at samarbeid mellom konvensjonell behandling og homeopati gir best resultat for pasientene.

Forskjell i gruppene som fikk homeopati og narremedisin

Resultatene var også bedre for dem som fikk “homeopatisk konsultasjon”, men placebo. Her var det bedring hos fire av ti på 50 poeng etter skalaen. Forskjellen her viser at det ikke bare er samtalen vi har med pasienten som har god effekt, selv om vi alltid vil hevde at det er utrolig viktig å lytte til pasientene og ta dem og plagene de har på alvor.

Du kan lese mer her;

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24931748

www.hri-research.org