Helsepolitikk

Brobyggerne

Av 18. januar 2016september 13th, 2021Ingen kommentarer

“Bridge To Jungle” by lkunl

Det finnes leger eller skolemedisinere som også benytter naturlige behandlingsmetoder for å hjelpe pasientene sine. De ønsker å se hele pasienten og har derfor tilegnet seg kunnskap fra to verdener som står langt fra hverandre i tenkemåte og filosofi. De jobber aktivt for at flere pasienter skal få et så bredt og godt helsetilbud som mulig. De kalles brobyggere.

Siden 2004 har Fritt Helsevalg delt ut Brobyggerprisen til personer eller miljøer i Norge som kombinerer alternativ behandling og skolemedisin. Prisen skal også bidra til oppmerksomhet rundt pasientenes ønske og rett til å velge alternativ behandling og alternativ medisin innenfor det offentlige stønads- og helsesystem.

Dr. Leif Ims fikk Brobyggerprisen i 2012, for sitt arbeid med å behandle kronisk syke pasienter ved bruk av homeopati og akupunktur. Han ble tidlig frustrert over skolemedisinens evne til å behandle kroniske sykdommer, noe som ble grunnlaget for hans videreutdannelse i homeopati og akupunktur. Han har særlig fokusert på progesteronets rolle og har fått sykehusapoteket på Ullevål til å lage en helt naturlig progesteronkrem uten kunstige ingredienser. Tusenvis av kvinner har benyttet dette med til dels fantastiske resultater.

Lege Stig Bruseth fikk brobyggerprisen i 2013. Han er i tillegg homeopat og akupunktør og en pådriver som arbeider for å fremme en helhetlig forståelse av helse i Norge. Spesielt fremheves hans engasjement for Grønne paviljonger, hvor komplementær og alternativ behandling kan integreres på sykehus, der pasienter kan få tilbud og anledning til å velge blant ulike behandlingsmetoder.

Lege og homeopat Siri Aabel mottok Brobyggerprisen i 2014. Hun er etablereren av Green Doctors®. Noe hun etablerte fordi hun ønsker at pasienten skal oppleve å bli sett som et helt menneske og få en helhetlig behandling. Hun samarbeider med mange ulike terapeuter som deler hennes syn på helse. hun sier at hun har bygget mange broer, både i seg selv og hos andre og mellom ulike terapiformer.

Tannlege og homeopat Pål Hermansen mottok Brobyggerprisen i 2015.  Han tilbyr biologisk tannbehandling og tar hensyn til hele pasienten, ikke bare tennene. Tenner og munnhule henger sammen med resten av kroppen, sier han. Som helhetsmedisinsk tannlege, er han like opptatt av hva som skjer i pasientens kropp som tilstanden i munnen og tennene, og  hvordan ting henger sammen i hele kroppen. Kronisk syke, som ikke får hjelp av leger eller alternative terapeuter, blir ofte bedre etter å ha vært hos ham.

Brobyggerne har en viktig og flott legeutdanning, men på et tidspunkt opplevde de at skolemedisin alene ikke alltid kunne gjøre det beste for pasientene. Så ved å trekke inn metoder som tok hensyn til hele pasienten, som for eksempel å styrke pasientens immunforsvar og selvhelbredende krefter, fikk de mer tilfredsstillende resultater.

Brobyggerne har brukt mange år på å tilegne seg så bred kunnskap om ulike metoder, fordi retningene har helt forskjellige tankesett og filosofi. Skolemedisinen og alternativmedisinen står langt fra hverandre i synet på hva sykdom og helse er, og ikke minst hvordan den skal evalueres og behandles. Dette krever lang skolegang og mye innsats.

Brobyggerne har evne til å tenke stort, være reflekterte og se saken fra flere sider. Dette er en evne som verdsettes høyt i den norske skole og i samfunnet for øvrig. Bare på denne måten kan vi bli kunnskapsrike og vise.  Når vi blir dogmatiske og kjører oss fast i et spor der vi tror vi har sannheten, er vi alt annet enn åpen og reflektert.

Men på tross av ulikheter, har begge parter til hensikt å hjelpe pasienten. Måtte dette ønsket om å hjelpe pasienten stå i fokus og la oss gi pasienten det beste fra begge verdener. La oss gjøre som brobyggerne! Ulikhetene kan utnyttes som en fordel. I samfunnet ellers oppfordres vi til å samarbeide med andre yrkesgrupper for å utvide og styrke vår faglige kunnskap.   Som lege og homeopat eller akupunktør vil vi ved et samarbeid bli både mer åpne og reflektert og tilføre hverandre ny kunnskap som vil styrke både hverandre og pasientene på lang sikt.

La oss hylle brobyggerne! De er viktige aktører på veien mot et bedre helsetilbud i Norge.

 

 

Tidligere mottakere av Brobyggerprisen:

 

2015: Pål Hermansen


2014: Siri Aabel

2013: Stig Bruset

2012: Leif Ims

2011: Dag Viljen Poleszynski

2010: Christian Darling

2009: Audun Myskja

2008: Bjørn Johan Øverbye

2007: Allan Fjelstup

2006: Vilhelm Schjelderup

2005: Karl-Ludvig Reichelt

2004: Kilden Helse / Roald Strand

Linker:

http://www.alternativ.no/art/?id=949

https://nhl.no/brobyggerprisen-2014-til-homeopat

http://www.alternativ.no/art/?id=829

https://nhl.no/brobyggerprisen-fritt-helsevalg-2012