Nyheter

JEG HÅPER NORSKE LEGER OG HOMEOPATER KAN STYRKE SITT SAMARBEID

Av 7. januar 2016september 13th, 2021Ingen kommentarer

Fire nobelprisvinnere skrev innlegg om homeopati. Vi bør kunne forvente at slike «kloke hoder» setter seg grundig inn i tema før de publiserer sine meninger.

Aftenposten gjengir 14. desember 2015 en artikkel fra svenske Dagens Nyheter:

«Homeopatiske produkter kan ikke kalles legemidler».

Fire nobelprisvinnere har signert innlegget. Vi bør kunne forvente at slike «kloke hoder» setter seg grundig inn i tema før de publiserer sine meninger.

Innlegget vitner dessverre om det motsatte.

For det første blander forfatterne to helt ulike behandlingsformer som har lite til felles: antroposofisk medisin og homeopati.

For det andre stemmer det ikke at «produktet får økt effekt når det spes ut». Homeopater gir den minste dosen av medisinen som har effekt, enten pasienten lider av allergi, gjentatte infeksjoner eller migrene.

Millioner av europeere bruker medisinen jevnlig

Medisinen er ikke bare spedd ut, men gjennomgår en prosess der preparatet ristes kraftig i laboratorier under strengt kontrollerte forhold.

Det eksisterer foreløpig ingen forklaringsmodell for hvordan homeopatiske medisiner fungerer, men forskning nylig publisert av forsker Steven J. Cartwright har vist at det er fullt mulig å påvise forskjell mellom homeopatiske legemidler og preparater uten virkestoffer.

En annen nobelprisvinner, professor Luc Montagier, har utviklet modeller for hvordan homeopatiske medisiner fungerer, og dette har blitt testet i laboratorieforsøk.

I artikkelen hevdes det også at det ikke finnes teoretisk eller praktisk fundament for homeopati. Vi har klare teoretiske retningslinjer som både norske og homeopater og homeopater på alle verdens kontinent jobber etter.

Homeopati har vært praktisert verden over i mer enn 200 år. Millioner av europeere bruker denne typen medisin jevnlig. Nest etter konvensjonell medisin er homeopati den mest brukte behandlingsformen verden over.

Salget av homeopatiske og antroposofiske medisiner innenfor EU stiger med 6 prosent hvert år. I mange land er homeopati en integrert del av det offentlige helsesystemet.

Det er tross alt pasientene det dreier seg om

Forskning har vist at opptil åtte av ti pasienter er svært fornøyde med homeopatisk behandling. Er ikke de et praktisk fundament nok?

Det hevdes av noen at effekten av homeopati er en placeboeffekt. At pasienten tror de vil bli bedre er noe som finnes i all behandling, konvensjonell medisinsk og annen.

Vår selvhelbredende effekt er noe vi bare burde verdsette og styrke, enten denne effekten kommer fra selve medisinen eller behandlingen.

Men i tillegg finnes det forskning som dokumenterer effekten av homeopatiske legemidler. Eksempel på dette kommer fra forskning på både mennesker og dyr.

Den aller nyeste forskningen viser at homeopatisk behandling tilpasset hver enkelt person, har signifikant effekt. (Se også denne metaanalysen).

 

I stedet for endeløse debatter om hvem som har rett, håper jeg at norske leger og homeopater kan styrke sitt samarbeid. Det vil være det beste for pasientene. Det er tross alt dem hele saken dreier seg om.

 

PUBLISERT: Aftenposten debatt, 21.DES. 2015 11:00

Montaginers arbeid, se bl.a. her; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20640822