Nyheter

Katastrofale konsekvenser av legemidler brukt i oppdrettsnæringen

Av 1. desember 2015september 13th, 2021Ingen kommentarer
Katastrofale følger av legemiddel mot lakselus

Katastrofale følger av legemiddel mot lakselus

Dagens Næringsliv skriver 29.11.15 om forskning som er gjort av marinbiolog Kristine Brokke ved Universitetet I Bergen, i samarbeid med Havforskningsinstituttet. Forskningen viser at legemidlene som blir brukt mot lakselus er langt giftigere enn tidligere antatt.

Det er spesielt kombinasjonen av to forskjellige legemidler som fører til økt dødelighet av reker som lever langs kysten.

 

Dette er en katastrofe, men nå kommer endelig sannheten for en dag

Rekefisker Tor inge Larsen har i lengre tid hevdet at dette tar knekken på rekene. “Nå kommer endelig sannheten for en dag”, sier han til DN. “ Det som skjer er en katastrofe.”

 

Alternativ til giftige legemidler

Norske Homeopaters Landsforbund har tidligere skrevet om hvilke alternativ som fins for oppdrettsnæringen og myndighetene. Den gang gjaldt artikkelen  EU-krav om å bruke homeopati i økologisk fiskeopdrett som Mattilsynet velger å se bort fra.

 

Forskning på homeopati og fisk

Studierektor ved NAN (Norsk Akademi for Naturmedisin) og homeopat Andreas N. Bjørndal viste den gang til forskning på spesifikke sykdomstilstander hos dyr. Det er også gjort enkelt studier på fisk som viser at fisk som får homeopatmedisin lever lenger og har bedre leverfunksjon enn fisk som ikke får det. Ett studie viser at fisk som blir behandlet med homeopati inneholder bedre fettsyrer. Forskning viser også at fisken ble istand til å senke kortisolnivået som et uttrykk på at fiskene ble mindre stresset, og de ble også større enn de som ikke ble behandlet med homeopati.

De fleste studiene som er gjort på fisk ser ikke på spesifikke lidelser, men mer på overlevelse, leverfunksjon, størrelse og om fisken stresser. Dette er viktige faktorer ved dyrevelferd, og forteller at fisk behandlet med homeopati har det bra. Om fisken er mindre stresset, har bedre leverfunksjon, bedre fettsyreprofil og har økt størrelse, kan det kanskje også føre til at den blir mindre mottagelig for sykdom?

 

Må tenke nytt

Leder i NHL, Tore Fosso uttalte den gang at istedenfor å avvise homeopati som behandlingsform, kunne dette påbudet gitt Mattilsynet en anledning til å gå i bresjen for forskningsprosjekter på homeopati og sykdomsbehandling av fisk. For bransjen vil dette være et pluss når vi vet at homeopati er en kostnadseffektiv behandling, og i tillegg vil dette imøtekomme folks krav til sunnere mat.

Denne problemstillingen som nå er kommet opp dreier seg om et globalt problem, og for å møte denne utfordringen må det tenkes nytt.

 

http://www.hegnar.no/okonomi/artikkel573019.ece

http://www.dn.no/nyheter/naringsliv/2015/11/29/2048/Havbruk/giftbombe-fra-oppdrett