Helse

Velg rett behandling!

Av 30. november 2015september 13th, 2021Ingen kommentarer

 

Du kan fritt velge behandling

Du kan fritt velge behandling

 

I Norge er det fritt helsevalg. Det vil si at alle har anledning til å velge den behandlingsformen de selv måtte ønske. Det er utvilsomt en flott ordning. Men mangel på informasjon hindrer syke mennesker i å benytte denne friheten til fulle. Markedsføringsloven legger store restriksjoner på hva homeopater kan si om sine erfaringer med behandling av en lang rekke lidelser. Derfor får ikke syke mennesker god nok informasjon.

Mange tror at legen er rett behandler i enhver sammenheng. Et av mantraene innen medisin og media er at “legevitenskapen er kommet så langt”, og det er mye sannhet i dette. Men det finnes en rekke lidelser som legene dessverre ikke har botemiddel for, og dette kommer ikke fram i det offentlige rom. Mange pasienter blir forbauset og skuffet når legen erklærer at “dette har vi ingen behandling mot, så du må lære deg å leve med plagene dine”. Kanskje er alle mulige undersøkelser gjort, men legene og medisinen har sine begrensninger. De fleste leger har verken tro på eller kunnskap om komplementære terapiformer, da legeutdanningen ikke berører slike tema.

Først når det ikke er hjelp å få hos legen, begynner mange syke å lete etter andre måter å bli kvitt plagene sine på. De viktigste rådgiverne er ofte slekt, venner og kolleger som selv har fått hjelp fra en homeopat. Det er de som – i tillegg til terapeutene selv – kan gi informasjon om de reelle og frie valgene vi har når det gjelder helsen vår. Slik burde det ikke være. Helsevesenet burde, sammen med media, legge vekt på å informere allmennheten om at det finnes flere trygge og gode behandlingsformer som kan hjelpe pasienter. Spesielt er dette viktig når helsevesenet ikke selv klarer å hjelpe de syke.

Mange pasienter finner det opprørende, når de oppdager at komplementær medisin kunne ha hjulpet dem, i stedet for at de ble belastet med legemidler som gir bivirkninger. Kontakt en homeopat MNHL for å få vite mer om fritt helsevalg og om du kan få hjelp med akkurat din plage.