Helsepolitikk

Når LMI leder den naive, blinde ku

Muligheter for allehoyre_logo.

Høyre har nye ideer og bedre løsninger for et samfunn med muligheter for alle. Vi bygger vår politikk på tillit til enkeltmennesket. Høyre vil sette grenser for politikk og tydeliggjøre det personlige ansvaret.

Ovenstående sitat er fra Høyres hjemmeside. Ikke et tilfeldig sitat langt nede på siden, men Høyres aller viktigste fanesak. Selve overskriften og grunntanken i deres ideologi. Dette har nesten en million  av velgere valg Erna Solberg for.

FrihetFrP_logo

Alle mennesker er født frie, med grunnleggende rettigheter. Fremskrittspartiet vil at vi skal opprettholde mest mulig av denne friheten gjennom hele livet. Politikere og byråkrater skal i minst mulig grad begrense innbyggernes frihet. Blant de mest grunnleggende friheter er ytringsfrihet, religionsfrihet og eiendomsrett. Frihet innebærer også retten til å gjøre andre valg enn hva politikerne ønsker, så lenge ikke andre mennesker eller samfunnet påføres skade.

Ovenstående sitat er fra FrP sin hjemmeside. Ikke et tilfeldig sitat langt nede på siden, men hovedtesen under “Dette mener vi”, Dette er selve grunnstenen i FrP sin ideologi. Denne har 463.136 mennesker stemt på FrP for. 

I støtter begge partier Arbeiderpartiets forslag, sammen med alle andre partier på stortinget som sier:

Arbeiderparti_logo

    ­ •  Import av C-vitaminer skal klassifiseres som import av Heroin og LSD
    ­ •  Ingen trenger kosttilskudd
    ­ •  Du er ikke voksen nok til å bestemme selv hva du vil ha av kosttilskudd og vitaminer
Fremskrittspartiet har dog varslet at de vil se på definisjonen av hva som skal inngå i definisjonen av legemidler

Se Strenge importkrav fra 1. oktober rammer deg

Legemiddelindustrien og den blinde ku

Vi har ofte her pekt på Legemiddelindustrien (LMI) som monopolist på informasjon til Helsedirektoratet. LMI er en interesseorganisasjon for en en meget pengesterk industri. Men inn i det offentlige Norge behandles de som objektive kunnskaps-forvaltere. Vi tror ærlig talt at det vi ser her er et resultat av at 

Hensikten med lovforslaget som i sin tid ble fremmet av Arbeiderpartiet og fikk støtte av samtlige partier, var å beskytte befolkningen mot import av falske legemidler. Legemiddelverket la frem en rapport som viste at 62% av alle legemidler var falske. Ingen spurte om 

  • Hvem har stått for den undersøkelsen?
  • Hva betyr falske?
  • Er tallene riktige?
  • Betyr det at 62% av de importerte legemidlene er farlige?

Her er noen av svarene de kanskje ville fått 

  • Legemiddelindustrien stod for undersøkelsen og tallmaterialet
  • At produkter som har samme virkestoff og samme oppbygging selges som kjente varemerker. Altså, de produktene som leger og apotek er pålagt å gi deg som billigere alternativ
  • Det er et tolkningsspørsmål. Merkevareforfalskning forekommer hyppigst, men produktene er sjeldent fake
  • Nei, men en mindre andel kan være farlige

stortinget2013-17.Den klassiske måten LMI arbeider på, som “eneste bærere av den objektive sannheten” forer de en nøytral etat som Legemiddelverket. I Legemiddelverket sitter det leger, utdannet med informasjon fra LMI, og tar i mot mer informasjon av LMI. 

Se også Slik blir du hjernevasket

 

Tilgi dem, de vet ikke hva de har gjort

Vi tror ikke at Solberg virkelig mente at du skule bli stoppet på Svinesund med et rør C-vintaminer fra Maxi-mat i plastposen. Hvis det er et resultat av at informasjon fra produsenter med partsinteresse så til de grader svelges som god fisk når den legges frem at stortinget blir villedet mer enn veiledet, er det skremmende og beklagelig.  

En blind ku må gjerne ledes til høyet, Men det er en skam for landet at et samlet storting fremstår som en naiv, uopplyst blind ku.