ForskningHelseHomeopatiNyheter

Homeopati hjelper ved migrene

Av 29. september 2015september 19th, 2021Ingen kommentarer

migrenealarm

På Tv2 i dag kan vi lese at 1 av 3 skoleungdommer sliter med migrene.

Samtidig advarer Professor Matthias Linde ved institutt for nevromedisin ved NTNU (Norges teknisknaturvitenskapelige universitet) mot den økende bruken av smertestillende medikament, som Ibux og Paracet. 

– Hvis de brukes oftere enn ni dager per måned generer og vedlikeholder medisinene hodepine, sier professor Matthias Linde.

En av behandlingsmetodene du kan bruke er homeopati. I en oversiktsstudie deltok 168 barn i alderen 5-15 år med migrene som oppfylte bestemte kriterier. Dataene ble samlet fra 12 land og 59 homeopater. Alle barna fikk individualisert behandling av den homeopaten de var hos. Hyppighet, intensitet og varighet ble registrert før behandling og tre måneder etterpå. Skolefravær ble også registrert.

Forskerne kunne konstatere en markant (statistisk signifikant) nedgang i hyppighet, intensitet og varighet i migreneanfallene til barna. Også skolefravær gikk markant ned (2.0 dager etter behandling og 5.5 dagers fravær før behandling; p<0.001). 38% av barna kunne utelukkende bruke homeopati ved migreneanfall (disse hadde altså fått en godt tilpasset middel).

Det er grunn til å anta, utfra hvordan behandling med homeopati vanligvis forløper, at bedringen ville fortsatt ytterligere.

 

http://www.tv2.no/a/7438547

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22978244