Forskning

Doktorgrad på homeopati: Få og milde til moderate bivirkninger av homeopatisk behandling

Av 20. juli 2015oktober 28th, 2021Ingen kommentarer

Trine Stub har tatt doktorgraden ved Universitetet i Tromsø der hun blant annet undersøkte mulige bivirkninger av homeopatisk behandling. Er det trygt å bli behandlet av homeopat MNHL?

Homeopatiske medisiner som er uttynnet inneholder svært små,(se forfatters anm) om noen, mengder av det  opprinnelige stoffet. (anm )De er derfor regnet som trygge å bruke, men er det trygt å bruke homeopat som behandler?

Ville hun finne homeopatiske forverringer eller bivirkninger av behandlingen?  Og er homeopatisk behandling forbundet med risiko? I følge homeopatisk filosofi er en homeopatisk forverring en forverring av pasientenes opprinnelige symptomer. Denne forverringen regnes som en positiv reaksjon på den homeopatiske behandlingen (man blir verre før man blir bedre).

Høyt utdannede kvinner med kroniske lidelser oppsøker homeopat

Stub og hennes kolleger gjennomførte en spørreundersøkelse blant 48 homeopater MNHL. Alle med mer enn 5 års erfaring. Homeopater fra hele Norge deltok i undersøkelsen.  288 pasienter returnerte det første spørreskjemaet to uker etter inntak av ett eller flere homeopatiske midler. Gjennomsnittsalderen på deltagerne var 39 år, og de fleste var kvinner. Hele 20% var barn. Bortimot 50% av de voksne deltagerne hadde universitetsutdanning.

Deltagerne ble i tillegg til alder, spurt om diagnose, årsak til besøket hos homeopat og hvilke reaksjoner de opplevde etter behandlingen. Her inkluderte forskerne alle reaksjoner, både bedring, forverring og nye symptomer.

Førti tre prosent av deltagerne rapporterte at hovedplagen de oppsøkte homeopaten for hadde vart inntil 1 år. Hos 25% hadde plagen vart inntil 5 år, og hos 32% hadde plagen vart mer enn fem år. Mer enn 50% brukte samtidig konvensjonell medisin for disse plagene.

De vanligste lidelsene

De mest vanlige plagene pasientene oppsøkte homeopaten for var smerter og utmattelse samt hudlidelser som atopisk eksem. Psykologiske lidelser som uro og søvnforstyrrelser, luftveislidelser som astma og allergi, kvinnelidelser og fordøyelsesplager var også hyppige årsaker til besøk hos homeopat.

Halvparten av pasientene fikk reaksjoner i starten

Om lag halvparten av pasientene rapporterte at de ikke fikk reaksjon etter oppstart av behandlingen. 21% av deltagerne rapporterte bedring av symptomer, og 26% rapporterte forverring av symptomene sine i starten av behandlingen.

De fleste rapporterte at reaksjonene kom i løpet av den første uken etter oppstart av behandlingen. 8 av 10 pasienter relaterte reaksjonen de fikk til det homeopatiske middelet de hadde fått av homeopaten.

Forskerne grupperte så forverringene, som deltageren rapporterte, som homeopatiske forverringer eller bivirkninger. Denne grupperingen ble foretatt etter fastsatte kriterier. Forskerne fant at 66% av disse forverringene var homeopatiske forverringer og at 34% var uheldige følger/bivirkninger.

Risikoen ved homeopatisk behandling er liten

Forskerne konkluderte med at risikoen forbundet med homeopatisk behandling er liten. En av fire pasienter som fikk homeopatisk behandling opplevde milde eller moderate forverringer av sine plager. Disse forverringene ble klassifisert som homeopatiske forverringer hos to av tre pasienter. Det er gjort liten forskning på dette området, og det er problematisk å skille homeopatiske forverringer fra bivirkninger på en klinisk meningsfull måte.

Ett annet viktig spørsmål er om pasientene forventer å bli verre etter de har tatt medisinen?  Den såkalte nosebo effekten.

Viktig å bruke kvalifisert homeopat

En indirekte risiko ved å bruke alternativ behandler for sine helseplager er at man kan komme for sent til adekvat konvensjonell behandling (doctor delay contact).

Det er viktig at homeopater har en grundig medisinsk og homeopatifaglig utdanning, slik at han/hun kan evaluere pasientens symptomer på en forsvarlig måte. Det vil si at homeopaten må kunne skille homeopatiske forverringer fra bivirkninger av behandlingen. For å unngå uønskede hendelser er det viktig at homeopaten informerer pasienten om å ta kontakt dersom forverringen varer i mer enn 3 dager. Varer forverringene lenger enn tre dager og det ikke er tegn til bedring, bør pasienten sendes videre til lege skriver Stub i sin avhandling.(1)

 

Forfatters anmerkninger.

Ang uttynnede medisiner; homeopatisk medisiner er potenserte, dvs  fortynninget etter spesielle retningslinjer. De er uttynninger og kraftige maskinelt ristet mellom hvert trinn. Bare fortynning er ikke en homeopatisk potensert medisin.

Indiske forskere har nå funnet nanopartikler i homeopatiske medisiner. (2)

Tidligere studier viser at 76 % av pasientene hos homeopat i Norge har oppsøkt lege først for lidelsene sine. Se også The safety of homeopathy 2009.(3,4)

 NHLs medlemmer har medisinsk grunnutdanning.

 

Kilder;

  1. Trine Stub et al. Risk in homeopathy: Classification of adverse and homeopathic aggravations – A cross sectional study among Norwegian homeopathic patients. http://www.complementarytherapiesinmedicine.com/article/S0965-2299(15)00095-3/abstract
  2. .http://www.pharmabiz.com/NewsDetails.aspx?aid=87705&sid=1
  3. 3.http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1475491605001116 Changes in patients visiting a homeopathic clinic in Norway from 1994 to 2004. P.Viksveen, A.Steinsbekk
  4. http://www.homeopathy-ecch.org/images/stories/The%20Safety%20of%20Homeopathy%202009.pdf