ForskningHomeopati

Hvorfor kreftpasienter bør bruke homeopati

Av 13. juli 2015september 13th, 2021Ingen kommentarer
Bruk av homeopati som komplementær medisin til cancerpasienter

Bruk av homeopati som komplementær medisin til cancerpasienter

 

Homeopatiens styrke og hensikt er å gi mennesker et bedre immunforsvar slik at de kan bekjempe sykdom selv, og bruken av alternative og komplementær medisin har økt de siste tiår blant annet på grunn av denne egenskapen.

Innenfor kreftforskningen er det kjent at det er en fordel at immunforsvaret styrkes i behandlingen.

En studie fra 2015 hadde til hensikt å evaluere hvorvidt homeopati kunne påvirke den generelle helsestatusen og det subjektive velvære når det ble gitt som et tillegg til konvensjonell kreftbehandling.

I dette praktiske, randomiserte kontrollerte forsøket der 410 pasienter fikk tradisjonell kreftbehandling, skulle de motta eller ikke motta klassisk homeopatisk behandling i tillegg.

Den generelle helsestatusen og den subjektive opplevelsen av velvære mellom legebesøk en og tre var signifikant bedre I homeopatigruppen, sammenlignet med kontrollgruppen.

De som kun fikk tradisjonell kreftbehandling hadde kun bedring i den subjektive opplevelsen av velvære.

 

Resultatene viser at den generelle helsestatusen og den subjektive opplevelsen av velvære hos kreftpasienter ble signifikant forbedret når pasientene fikk homeopati i tillegg til konvensjonell kreftbehandling.

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26051564