ForskningNyheter

Gjennombrudd for forskning på homeopati

Av 21. juni 2015september 13th, 2021Ingen kommentarer
Roma 2015

Roma 2015

Homeopathic Research Institute (HRI) i London har for annen gang gjennomført en forskningskonferanse med 250 delegater, denne gang i Roma. Tema var siste nytt innen forskning på homeopati.

Presentasjonene viste stor bredde:

  • grunnforskning
  • forskning på spesifikke diagnoser som kreft, malaria, luftveisinfeksjoner, ørebetennelse, HIV/AIDS, og nevropsykiatriske diagnoser
  • forskning på spesifikke midler
  • forskning på integrerende medisin
  • metastudier (oversiktsstudier)
  • forskning på planter.

Noe dokumentasjon for positiv effekt av homeopati også i RCT-studier

Hvor ofte hører vi ikke at det ikke fins dokumentasjon på at de homeopatiske medisinene har effekt utover placebo. Det er gjort systematiske oversiktsstudier på randomiserte placebokontrollerte studier (RCT) hvor resultatene har vært i disfavør til homeopatien. Når en går nærmere inn på disse studiene, viser det seg blant annet at homeopatiens egenart ikke er tatt med i betraktningen. Derfor var det en stor glede å høre Dr. Robert T. Mathies innlegg om hans systematiske oversiktsstudie og metaanalyse (1) som også tar slike hensyn. Det fins noe dokumentasjon for at homeopatisk medisin som er foreskrevet individuelt har positiv effekt for et spekter av helseplager. Konklusjonen er mer positiv enn i tidligere metastudier. Mathie kommer med det han kaller ” forsiktig positive konklusjoner”; at individualisert homeopati kan ha en liten, spesifikk effekt, samtidig som han sier at når man velger ut de beste studiene, er sjansen for at medisinen har effekt dobbelt så stor som om man gir placebo. Man må være forsiktig med å tolke analyser av studier av vekslende kvalitet, og flere RCTs av høy kvalitet er nødvendig. 

Homeopati gir målbare utslag i laboratoriet

Blant de mange innovative og grensesprengende studiene som ble presentert på konferansen i Roma, var Steven Cartwrights (2). Han bruker et spesielt måleinstrument (spektroskop) for å måle hvordan følsomme  fargestoffer med en oscillerende bipol endrer farge (kan ikke sees med det blotte øyet) i oppløsninger tilsatt ulike homeopatiske potenser. Han har testet dette ut på mer enn 40 midler så langt. Som kontroll bruker han oppløsningsmiddelet potensert (4-80% alkohol). Potensering av oppløsningsmiddelet gir ingen målbare utslag, det vil si at dette er en måte å vise at homeopati gir målbare utslag i forhold til placebo. 

Norsk doktorgrad på homeopati ved depresjon

Vår egen Petter Viksveen(3) er sisteårs dokorgradsstudent ved Universitetet i Sheffield, og på forskningskonferansen i Roma imponerte han med å vise en svært godt utformet studie på homeopati ved depresjon. Hans studie ble framhevet av mange som svært interessant, og Petter Viksveen er tydelig kjent som en kapasitet også ute i den store verden! Resultatene blir publisert sannsynligvis i løpet av året. Målet med studien er å måle om homeopati i tillegg til konvensjonell behandling er mer effektivt enn konvensjonell behandling alene. Petter har brukt flere statistiske analysemetoder for bedre å forsøke å forstå og kunne tolke resultatene. Innlegget ble presentert på en lettfattelig og engasjerende måte.

Forskning i vertslandet Italia

Forskning på homeopati i Italia er innovativ og ligger langt fremme, ikke minst innen 

  • forskning på planter
  • på ulike modeller for å forstå mer om kjente og potensielle virkningsmekanismer
  • innen kreftforskning
  • innenfor integrerende medisin der homeopati er med som en av flere komplementære behandlingsformer i primærhelsetjenesten.

Mest kjent er kanskje professor i patologi Paolo Bellavite fra Verona (4). Han har publisert mer enn 250 vitenskapelige artikler som spenner fra molekylære, celle- og patologiske aspekter ved inflammasjon, til komplementær medisin, effekten av naturlige stoffers påvirkning av biologiske systemer, og ultrahøye fortynninger. I Roma foredro han om grunnforskning på homeopatiske prinsipper og hvordan det genetiske uttrykk er sensitivt for lavenergi informasjon som overføres ved ultrahøye fortynninger av homeopatiske medisiner.

 

Det ble presentert resultater av ulike modeller for forskning på planter, dyr og mennesker.

Forskning på planter

Et voksende område er planteforskning. I en modell gis unge frøplanter først en gift, f eks arsenikk, og behandles deretter med ulike homeopatiske fortynninger av den samme giften. Resultatene viser en endringer i genetisk uttrykk og avgiftende effekt av homeopatisk behandling. Giovanni Dinelli som er agronom, og professor ved Departement for Agricultural Science på Universitetet i Bologna, var tidligere skeptisk til homeopati, men lot seg overtale til å forske sammen med andre som forsket på homeopati. Han er blitt overbevist om at homeopatiske medisiner har effekt gjennom forskningen han har vært med på. Slik forskning kan føre til store fremskritt innenfor økologisk landbruk. Fordelen er at forskningen er etisk, og at resultatene ikke kan tilskrives den homeopatiske konsultasjonen eller placeboeffekten.

Forskning på fisk

For delegasjonen fra Norge var det interessant å merke seg at det foregår forskning på fisk i Sør-Amerika. Som mye omtalt i pressen, homeopati skal prioriteres innenfor økologisk fiskeoppdrett. Dette krever mer forskning på området. Vi må se hva som er blitt gjort utenfor landet, og en kan håpe at dette kan stimulere Norge som en stor fiskerinasjon, til å prioritere forskning på dette feltet.

Interesse for homeopati i konvensjonelle forskningsmiljø

Mange forskere på konferansen hadde bakgrunn som kjemi- eller- fysikk-ingeniører, leger og agronomer, altså bygges det bro mellom homeopati og de konvensjonelle forskermiljøene.

Modell for integrerende medisin

Fra Italia ble det også presentert en modell for Integrerende medisin (5): En studie med 1600 pasienter med kroniske lidelser som smerter, allergier, reumatisme og øresus viser at homeopatisk behandling har en viktig rolle som et alternativ eller tillegg til konvensjonell behandling.

Museo dell`Omeopatica

Som en kuriositet inviterte arrangøren delegatene til Museo dell`Omeopatica (6), det eneste homeopatimuseum av et slikt kaliber i verden. Flere generasjoner har samlet brev og bøker, til et historisk arkiv, fra homeopatiens morgen. Originalversjonen av Hahnemanns første artikkel «Versuch uber ein neues Prinzip» var en opplevelse. 

Økende interesse for forskning globalt

Med den økende interessen for å forske på homeopati globalt, er det krevende å følge med på alt som skjer. Det er derfor flott at HRI arrangerer denne konferansen hvert annet år. Også med tanke på å stimulere til mer forskning. De norske delegatene kommer hjem inspirerte etter å ha møtt så mange fra forskjellige yrkesgrupper som er involvert i forskning på homeopati.

 

 

(1) Dr Robert T. Mathie: http://www.systematicreviewsjournal.com/content/3/1/142

(2) Dr Steven Cartwright: https://www.youtube.com/watch?v=ZXQ1YdMfgjM

(3) Petter Viksveen: 

Om prosjektet:  http://www.isrctn.com/ISRCTN02484593?q=homeopathy%20in%20depression&filters=&sort=&offset=1&totalResults=3&page=1&pageSize=10&searchType=basic-search

https://www.youtube.com/watch?v=i0kGQJgvdnI

Om konferansen: https://www.youtube.com/watch?v=aPe8gG1q7Lg&feature=youtu.be

(4) Prof Paolo Bellavite CV: http://www.paolobellavite.it/cv-english.html

(5) CAM integration in EU: http://www.icmart.org/files/presentation_rossi.pdf

(6) Museo dell`Omeopatica: http://www.fondazionenegro.it/en/

 

Skriv en kommentar