Helsepolitikk

Alternativ behandling – Hvordan vil fremtiden se ut?

Av 7. juni 2015september 19th, 2021Ingen kommentarer
Alternativ behandling. Hvordan vil fremtiden se ut?

Alternativ behandling. Hvordan vil fremtiden se ut?

Den omfattende bruk av alternativ behandling blant det norske folk innebærer at norske leger og annet helsepersonell må få mer kunnskap om dette. Det første norske sykehus som begir seg inn på konseptet integrerende medisin for behandling av pasienter med kroniske sykdommer, vil trolig ha et vesentlig konkurransefortrinn.

Stortinget vedtok 5. juni 2003 en ny lov om alternativ behandling. En tredel av den voksne befolkningen har minst én gang vært innom en alternativbehandler. Leger og andre helsepersonell har liten kunnskap om alternativ behandling, men de opplever at flere og flere pasienter benytter seg av alternativ behandling for å bli frisk.

For å kunne hjelpe flest mulig på beste mulige måte, har den nye loven som mål å integrere alternativ behandling inn i behandlingen av pasienter med kroniske og alvorlige sykdommer. De ønsker og trenger derfor mer kunnskap om hvilken behandling som har effekt ved ulike plager og informasjon om hvilken behandling pasienter anvender ved ulike lidelser. Både grunnutdanningen og videre- og etterutdanningen må derfor inkludere undervisning om alternativ behandling, står det.

Loven åpner også opp for behandling av alvorlig sykdom i samarbeid med pasientens lege. Alternativ behandling er en viktig del av fremtiden, og det er ikke lenger mulig å ignorere det som skjer. Avdelinger og programmer for «integrative medicine» er dukket opp på de mest prestisjetunge medisinske fakulteter i USA, blant annet Harvard, Stanford, Duke og Columbia. Formålet er å finne gode samarbeidsløsninger hvor alternativbehandleren kan oppfattes som en ressursperson som bidrar positivt i pasientomsorgen ved kroniske og ved alvorlige sykdommer.

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin er etablert, med vesentlig opptrapping av bevilgningene, og en offentlig informasjonsbank som skal veilede befolkningen i det alternative markedet er under planlegging.

«Som leger må vi, også i Norge, innstille oss på at fremtiden allerede er her», står det i Tidsskrift for den Norske Legeforening. Ved hvert fjerde sykehus tilbys det nå en eller annen form for alternativ behandling. Det første norske sykehus som begir seg inn på konseptet integrerende medisin for behandling av pasienter med kroniske sykdommer, vil trolig ha et vesentlig konkurransefortrinn. Departementet varsler til og med øremerkede midler til slike initiativer.

http://tidsskriftet.no/article/987436/