Forskning

EU oppfordrer økologiske bønder i Storbritannia til å behandle syke dyr med homeopatiske medisiner

Av 20. mai 2015september 13th, 2021Ingen kommentarer
EU oppfordrer økologiske bønder i Storbritannia å behandle syke dyr med homeopatisk medisin.

EU oppfordrer økologiske bønder i Storbritannia om å behandle syke dyr med homeopatisk medisin.

 

EU krever at økologiske bønder i Storbritannia skal bruke homeopatisk behandling før de tar i bruk antibiotika i behandlingen av syke dyr. Antibiotika er mye brukt i landbruket og påvirker både dyrenes helse og velferd, samtidig som det reduserer næringsinnholdet i produktene.

Det finnes en betydelig mengde erfaring fra husdyrbønder og veterinærer som viser at homeopatisk tilnærming ved sykdom hos dyr er effektivt.

En forskningsstudie viser at homeopatisk behandling på kuer med tidlig jurbetennelse var like effektivt som antibiotika og mer effektivt enn placebo.

Med homeopatisk behandling av melkekuer vil vi forbrukere kunne ha gleden av en sunnere melk uten antibiotikarester. Bonden vil kunne drive kostnadseffektivt uten stans i produksjonen og han vil kunne unngå skadelig medisinbruk. Kuene vil få en bedre helse med redusert disposisjon for gjentagende sykdom.

Det finnes mange dyr og mange sykdommer som kan oppstå i landbruket og det gjenstår mer forskning på området. Selv om en studie ikke viser positive resultater av homeopati, er det ikke ensbetydende med at homeopati ikke virker. Hvorvidt en forskningsstudie viser effekt av homeopati eller ikke, er helt avhengig av om dyret får riktig homeopatisk middel under forsøket.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20822562

http://www.telegraph.co.uk/news/earth/agriculture/farming/11562234/EU-orders-Britains-organic-farmers-to-treat-sick-animals-with-homeopathy.html