Forskning

95% av alle leger i Frankrike gir homeopati til sine pasienter

Av 1. mai 2015september 13th, 2021Ingen kommentarer
95% av legene i Frankrike bruker homeopati i sin praksis

95% av legene i Frankrike bruker homeopati til sine pasienter

118 millioner homeopatiske medisiner til 6,7 millioner pasienter refundert på et år av det franske helsevesenet.

Det viser resultatene av en nylig publisert artikkel i tidsskriftet Family Practice. Antallet pasienter som har fått homeopati refundert utgjør mer enn 10 % av befolkningen. De homeopatiske medisinene kostet i alt 279 million Euro, hvorav 98 million Euro ble refundert.

Foreskrivninger av homeopatiske medisiner var gjort av over 120,000 behandlere, noe som utgjør 43.5 % av alt helsepersonell. Dette inkluderer nesten 95 % av allmennpraktiserende leger, hudleger og barneleger og 75 % av alle jordmødre. Flest foreskrivninger ble gjort av allmennpraktiserende leger (58 %), fulgt av tannleger (10.7 %), øyeleger (3.4 %), hudleger (3 %), jordmødre (2.8 %), gynekologer (2.7 %) og barneleger (2.5 %).

Foreskrivningen av homeopatiske medisiner utgjør 5 % av det totale antall legemidler foreskrevet i Frankrike. I over halvparten av tilfellene der homeopati ble foreskrevet, ble dette gjort parallellt med foreskrivning av konvensjonelle medisiner.

Det mest foreskrevede middelet var Arnica montana, fulgt av Influenzinum, Ignatia amara og Gelsemium sempervirens.

REFERANSE

Piolot M, Fagot JP, Rivière S, Fagot-Campagna A, Debeugny G, Couzigou P, Alla F. Homeopathy in France in 2011-2012 according to reimbursements in the French national health insurance database (SNIIRAM). Fam Pract. 2015 Apr 28. pii: cmv028. [Epub ahead of print]http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25921648