Nyheter

EU-krav: Homeopati i økologisk oppdrett

Av 27. april 2015september 13th, 2021Ingen kommentarer
EU krever at homeopati blir brukt i økologisk oppdrett av fisk

EU krever at homeopati blir brukt i økologisk oppdrett av fisk

Homeopati førstevalg som behandling i økologisk fiskeoppdrett

 

Klassekampen tar i tirsdagens avis (21.04.2015) opp temaet homeopati og behandling av fisk. Flere nettaviser har tatt opp saken etter det.

Klassekampen belyser at det finnes et EU-direktiv for behandling av fisk. Hvis det skal kalles økologisk oppdrett, skal det ved behov for behandling brukes homeopati først. Dette direktivet kom allerede i 2009, men har i forbindelse med at Norge nå har startet prosessen med å innlemme EU-direktivene i de nasjonale retningslinjene, kommet tydeligere fram i lyset.

I EU-direktivet heter det at ” dersom det oppstår et helseproblem.. kan veterinærbehandling brukes i følgende prioriterte rekkefølge:

  1. Stoffer fra planter, dyr og mineraler i en homeopatisk fortynning
  2. Planter og planteekstrakter som ikke har bedøvende virkning og
  3. Stoffer som sporstoffer, metaller, naturlige stoffer som stimulerer immunforsvaret eller godkjente probiotika”

 

Vil fjerne formuleringen 

Til Klassekampen sier fagsjef og veterinær Ellef Blakstad i Veterinærforeningen at det er ingen vitenskapelig dokumentasjon for at homeopatiske medisiner har effekt mot sykdom, og han mener at Mattilsynet burde ta ut formuleringen fra de norske reglene.

” Da har man gitt et tydelig signal til EU om at i Norge baserer vi oss faktisk på vitenskap. Og de burde være proaktive overfor EU for å på sikt få bort denne formuleringen. Det hører ikke hjemme i 2015,” sier han til Klassekampen.

 

Manglende kompetanse 

Studierektor ved NAN (Norsk Akademi for Naturmedisin) og homeopat Andreas N. Bjørndal mener at Ellef Blakstad i Veterinærforeningen DNV enten mangler kompetanse på området eller misleder mot bedre viten. Ellef Blakstad underbygger sine meninger med at de er basert på vitenskap, som om det ikke finnes forskning på homeopatisk behandling for dyr. Dette er feil, og det burde Blakstad som fagsjef i DNV være oppdatert på, sier Andreas N. Bjørndal.

Han viser til forskning på spesifikke sykdomstilstander hos dyr. Det er også gjort enkelt studier på fisk som viser at fisk som får homeopatmedisin lever lenger og har bedre leverfunksjon enn fisk som ikke får det. Ett studie viser at fisk som blir behandlet med homeopati inneholder bedre fettsyrer. Forskning viser også at fisken ble istand til å senke kortisolnivået som et uttrykk på at fiskene ble mindre stresset, og de ble også større enn de som ikke ble behandlet med homeopati. 

De fleste studiene som er gjort på fisk ser ikke på spesifikke lidelser, men mer på overlevelse, leverfunksjon, størrelse og om fisken stresser. Dette er viktige faktorer ved dyrevelferd, og forteller at fisk behandlet med homeopati har det bra. Om fisken er mindre stresset, har bedre leverfunksjon, bedre fettsyreprofil og har økt størrelse, kan det kanskje også føre til at den blir mindre mottagelig for sykdom?

 

Ikke tillatt å endre EU-forordning

Monica Stubberud, seniorrådgiver i Mattilsynet sier til Dagbladet 22.4 at dette er en EU-forordning, og da må det tas ordrett inn i det norske regelverket. Det er ikke tillatt å endre.

 

Mattilsynet vil omgå reglene

Hun sier videre at de ikke vil kreve at norske økologiske oppdrettere skal bruke homeopati. Hun mener at reglene åpner for å omgå det, når det ikke har effekt på sykdomsbehandling. Det er et krav i økologiregelverket å behandle syke dyr og unngå lidelse. Regelverket åpner videre for bruk av veterinærlegemidler når det er nødvendig. I og med at vitenskapskomitéen for mattrygghet har slått fast at homeopatmedisiner ikke fungerer bør man bruke veterinærlegemidler, sier Stubberud.

 

Økt forskning som resultat

Leder i NHL (Norske Homeopaters Landsforbund), Tore Fosso, stusser på at Mattilsynet bruker begrunnelsen at homeopati ikke har effekt på sykdomsbehandling, for å omgå de reglene de er satt til å forvalte. Det ville vært naturlig at Mattilsynet sjekker med bransjen hva som finnes av forskning, og hvilke faglige belegg EU har for sitt direktiv. Istedenfor å avvise homeopati som behandlingsform, kunne dette påbudet gitt Mattilsynet en anledning til å gå i bresjen for forskningsprosjekter på homeopati og sykdomsbehandling av fisk. For bransjen vil dette være et pluss når vi vet at homeopati er en kostnadseffektiv behandling, og i tillegg vil dette imøtekomme folks krav til sunnere mat.

 

 

http://www.ilaks.no/eu-palegger-homoopatisk-medisinering-av-laks/

http://www.dagbladet.no/2015/04/22/nyheter/innenriks/oppdrett/medisin/forskning/38813786/

http://www.ilaks.no/praktisk-umulig-a-bruke-homoopatisk-medisin-pa-laks/

http://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/okologisk_akvakultur/forordning_eu_nr_7102009.18442/binary/Forordning%20%28EU%29%20nr.%20710-2009

http://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/okologisk_akvakultur/horing_forslag_til_forskrift_om_okologisk_akvakulturproduksjon_og_merking_av_okologiske_akvakulturprodukter.18447

 

Forskning på dyr:

http://www.facultyofhomeopathy.org/research/veterinary-research/

https://nhl.no/homeopati-for-dyr

https://nhl.no/forskning-homeopati

 

Forskning på fisk:

Bedre fettsyrer 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24931749

Lever lenger og har bedre leverfunksjon

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19371567

Lavere kortisolnivåer, mindre stress, større fisk.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24685419

 

Forskning på kostnadseffektivitet:

http://rd.springer.com/book/10.1007/978-3-642-20638-2/page/1

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar