Forskning

Medisinsk effekt – mer enn bare fravær av symptomer

Av 22. mars 2015september 13th, 2021Ingen kommentarer

Allergisymptomer og livskvalitet bedre med homeopati

 

Er fravær av symptomer den eneste og viktigste indikatoren på at en medisin har effekt?

Paracet, Ibux og andre dempende legemidler er ofte effektive smerte- eller feberdemper, men er dette det viktigste når vi skal måle effekt? Har vi noen gang tenkt på hva symptomer er og hvilken hensikt de har? Og hvordan dempende legemidler virker inn på oss i lengden?

Symptomer er kroppens arbeidsevne og et forsøk på å gjøre seg frisk. De er selve healingsmekanismen.

Når vi tar Paracet eller Ibux, dempes denne fantastiske healingevnen sammen med den dempende effekten. Etter hvert vil feber, betennelse eller smerter komme tilbake når virkningen er ute og kroppen har fått igjen kraften til å jobbe videre.

Om ikke de samme symptomene kommer tilbake, vil nye, ukjente plager og nedsatt energi komme i kjølvannet av en «effektiv» behandling. Mens vi lar oss forlede og glede av at Paracet tar bort plagene våre, ser vi ikke at en midlertidig undertrykkelse av kroppens symptomer får konsekvenser frem i tid som svekker den og gir oss nye og kroniske plager.

Er det denne effekten vi er ute etter?

Bør ikke dagene, uken og månedene etterpå ha stor betydning når vi skal måle effekten av en behandling?

Kommer plagene tilbake? Hvordan føler pasienten seg etterpå? Hvilke andre plager har pasienten utviklet etter behandlingsperioden? Hvordan er den generelle helsen og hvordan er den psykiske tilstanden blitt?

En medisin som stimulerer kroppens arbeidsevne  og som lindrer symptomer samtidig som den sørger for at plagene ikke kommer tilbake, er en medisin som styrker den generelle helsen og den psykiske tilstanden. Dette er en medisin med god effekt.

Riktig homeopatisk behandling har denne effekten på kroppen.

Innenfor homeopatisk behandling er en bedret livskvalitet et viktig mål i behandlingen av all sykdom og kan derfor brukes for å dokumentere at restitusjonsprosessen går riktig vei og at pasienten har blitt bedre.

Homeopati har en stimulerende effekt på kroppen som setter den i stand til å jobbe mer effektivt. En kropp som jobber mer effektivt er friskere og føler seg bedre. Dette viser forskning også.

En studie konkluderte med at en gruppe pasienter med allergi hadde fått betydelig bedre livskvalitet i tiden etter homeopatisk behandling i tillegg til at de hadde blitt mye bedre i sine allergisymptomer.

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19135954