Forskning

HOMEOPATI EFFEKTIVT VED MODERAT TIL ALVORLIG DEPRESJON

Av 20. mars 2015september 13th, 2021Ingen kommentarer

Homeopati er bedre enn placebo ved depresjon for kvinner i overgangsalderen. Det viser resultatet av et nylig publisert placebo-dobbelt-blinded forsøk.

Forsøket var av høy metodisk kvalitet med lav risiko for bias og med høy modell validitet.

 

Homeopati ved depresjon

Homeopati ved depresjon

Samtlige av kvinnene var blitt diagnostisert og hadde moderat til alvorlig grad av depresjon. Ingen gikk på noen behandling mot depresjon eller for symptomer i overgangsalder i forkant av studien.

Alle kvinnene gjennomgikk så en fullverdig homeopatisk konsultasjon, der homeopaten foreskrev et individuelt tilpasset homeopatisk middel i C30 eller C200 (men kun en av tre fikk så den homeopatiske medisinen).

Kvinnene ble delt i 3 grupper:
A. Homeopati + placebo for antidepressiva (n=44)
B. Placebo for homeopati + antidepressiva (n=46)
C. Placebo for homeopati + placebo for antidepressiva (n=43)

Verken pasienter, homeopaten eller forskerne visste hvem som hadde fått hva før etter at forsøket var fullført.

Homeopati-pasienter hadde større bedring i depresjon enn placebo

Hovedmålet var det såkalte Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) som er det kanskje beste måleinstrumentet ved depresjon. Etter 6 uker viste resultatene av homeopati-gruppen hadde signifikant større bedring i depresjon målt med HDRS enn placebo (p=0.00). Antidepressiva var også bedre enn placebo. Bedringen av homeopati var noe større enn antidepressiva, men forskjellen var ikke statistisk signifikant.

Mer enn halvparten av de som fikk homeopati ble minst 50% bedre, mot en av ti som fikk placebo

I alt 54.5 % av homeopati-pasientene ble minst 50 % bedre (målt med HDRS), mot 41.5 % av dem som fikk antidepressiva og 11.6 % av dem som fikk placebo.

Symptomer på overgangsalder ble også bedre

Homeopati-gruppen gjorde det også signifikant bedre når det gjalt symptomer på overgangsalderen, målt ved hjelp av Greene Climacteric Scale. Anti-depressiva hadde ingen effekt på symptomer i overgangsalderen.

Ingen forskjell på bivirkninger

Det var ingen statistisk signifikante forskjeller mellom homeopati, antidepressiva og placebo i hyppigheten av negative symptomer som ble rapportert av pasientene (fra 2.2% til 14.0%, varierende etter type symptom). Ingen alvorlige bivirkninger ble oppdaget.

REFERANSE

Macías-Cortés ED, Llanes-González L, Aguilar-Faisal L, Asbun-Bojalil J. Individualized Homeopathic Treatment and Fluoxetine for Moderate to Severe Depression in Peri- and Postmenopausal Women (HOMDEP-MENOP Study): A Randomized, Double-Dummy, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. PLoS One. 2015 Mar 13;10(3):e0118440. doi:10.1371/journal.pone.0118440.

 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.plosone.org%2Farticle%2FfetchObject.action%3Furi%3Dinfo%253Adoi%252F10.1371%252Fjournal.pone.0118440%26representation%3DPDF&h=_AQEuENe7