Homeopati

Slik styrker du vitalkraften

Av 16. mars 2015september 13th, 2021Ingen kommentarer
Homeopati også for idrettsskader

Vitalkraften sørger for energi til helbredelse og aktivitet

 

Vitalkraft er et begrep innen homeopatien. Homeopatiens grunnlegger, Dr. Samuel Hahnemann, kalte vitalkraften for dynamis. Begrepet er meget gammelt, og skriver seg fra Hippokrates. Han blir vanligvis sett på som den mest betydningsfulle personen i medisinens historie og blir kalt «legekunstens far». Nedtegnelser tillegger ham at han avviste overtroen og magien i den primitive “medisinen”, og la fundamentet for medisin som en vitenskapelig gren. Vi finner igjen begrepet i andre komplementære behandlingsformer, bl.a. innen akupunkturen, hvor vitalkraften benevnes Qi.

 

Vitalkraft er den energien som ethvert menneske har i seg. Den gjør at vi lever, og den er avgjørende for at syke mennesker kan bli friske. Vitalkraften uttrykkes både på det mentale, emosjonelle og fysiske nivå. Den gjennomstrømmer hver celle i kroppen. Ved svekket vitalkraft ser man sykdomsutvikling på alle disse nivåene. Hvis vi skal sammenligne vitalkraft med et medisinsk begrep, må det mest nærliggende være immunforsvaret – men det er ikke helt det samme.

 

Homeopatiske medisiner er hovedsakelig laget av stoffer fra mineralriket, planteriket og dyreriket, for eksempel uttrekk av en plante. Dette uttrekket blir så tilsatt alkohol eller vann, og deretter potensert – en spesiell fremstillingsmåte som innebærer kraftig fortynning og sammenristing. De fleste homeopatiske medisiner gjennomgår en så omfattende potenseringsprosess, at man ikke kan finne igjen molekyler fra det opprinnelige stoffet.  I denne prosessen går den homeopatiske medisinen over fra å være en kjemisk medisin som kan veies og måles på et vanlig laboratorium, til å bli “energimedisin”. Noen kaller det «informasjonsmedisin», mens andre har teorier om at det er nanopartikler igjen etter utgangsstoffet. Dette har vi foreløpig ikke nok forskning på. Energimedisin er perfekt for å hjelpe vitalkraften med å sette i gang helbredende prosesser.