Forskning

Hvordan en Australsk rapport havnet på E24

Barn kan også forske, men det er ikke alltid det blir god forskning. Mange som publiserer forskning på homeopati leverer slett forsknings-håndverk.

Barn kan også forske, men det er ikke alltid det blir god forskning. Mange som publiserer forskning på homeopati leverer slett forsknings-håndverk.

Paul Glasziou er professor ved Bond University i Autstralia. Han er utdannet lege og har arbeidet i nær sagt hele sitt liv for å “bevise” at alternative behandlinger ikke virker. Han har nå valgt seg ut 225 forskningsrapporter som viser det samme. Han har omhyggelig unngått studier som er fuillt tilgjenegelig på steder som PubMed og lignende hvor det ligger hauger av rapporter som viser det motsatte.

Paul Glasziou forsøker seg på en hersketeknikk i sin “forskningsrapport”. Han sier at mange vil sikker ignorere dette og fremme konspirasjonsteorier. På den måten prøver han å latterliggjøre sine motstandere. Jeg tror ikke at det er noen stor konspirasjon som vil holde alternative behandlere borte. Jeg tror det er en ren forretningsmessig interesse som noen har. 

Bond University er et privat universitet. Australias første. Universitetet  er  avhengig av bidrag fra andre for å opprettholde sin aktivitet.  

“Noen” tjener penger på salg av medisin. Å støtte opp under forskning som kan bevise at deres egen medisin er den eneste rette, er god business. Å støtte opp under Bond Universitiy’s Evidence-Based Medicine prosjekt er god butikk. 

Forskning på homeopati vs. kjemisk medisin

Tradisjonell forskning, slik det benyttes ved forskning på kjemisk medisin, går – enkelt fortalt –  ut på å gi en gruppe pasienter medisin, mens en annen tilsvarende gruppe får noe den tror er medisin. Ved dobbelt blindtest vet heller ikke legen som foreskriver medisinen, hvem som får hva. 

Slik forskning er godt grunnlag når medisinen skal virke direkte på en plage. Har du vondt i hodet vil en smertestillende tablett fjerne smerten. Gjør den det, så virker tabletten. Selv om smerten kommer tilbake etter noen timer. 

Homeopatisk medisin virker på årsaken til smerten. Hvis hodesmerter kommer fordi du er stresset og sliten kan en type medisin hjelpe deg. Hvis hodesmertene kommer på grunn av en “hang-over” så kan en annen medisin hjelpe deg. Årsaken til smerten og det helhetlige bildet av hvordan smerten plager deg er informasjon som forteller hvilken medisn som kan hjelpe deg best.. 

Når en homeopat behandler en lidelse må hen som nevnt finne årsaken.  Årsaken kan noen ganger ligge langt tilbake i tid, eller ha tilsynelatende svært lite med plagen å gjøre. Å finne ut hvorfor en pasient stadig får infeksjoner er langt vanskeligere enn å konstanter at det er en infeksjon, Derfor tar også homeopater feil i blant. Ofte må det flere forsøk til før man finner den virkelige årsaken.

Som om det ikke er vanskelig nok, så må plager noen ganger “skrelles vekk” som lagene i en løk. Man må fjerne noen mindre plager før man kan gå på den virkelige plagen som fikk pasienten til å komme til homeopat første gang. 

Slik behandling egner seg selvsagt dårlig til blindtesting, slik kjemisk industri sier er eneste farbare vei. Omfattende forskning på homeopati viser at homeopati virker. Seriøs homeopatisk forskning handler ikke lenger om “om homeopati virker”. Seriøs forskning på homeopati handler om “hvordan og hvorfor” homeopati virker og hvordan homeopater kan bli mer treffsikre. 

i 2014 avla Trine Stubb doktorgrad ved Tromsø Universitet i bivirkningene av homeopati. Som kjent, dersom det er bivirkninger, så må det skyldes at det også er en virkning. Hennes forskning viste klart at homeopati gitt på feil måte kunne ha betydelige bivirkninger. 

“forskning” og aviser

 Så kan man jo undres, hvordan finner en amatørmessing utført forskningsrapport  i Australia veien til norske aviser. Det var neppe avisens utsendte medarbeider ved universitetet som fant den. “Noen” skrev artikkelen om “avslørende” forskning og sendte den til aviser rundt omkring, 

E24 og journalisten der må som andre aviser fylle sine spalter hver dag. En ferdig skrevet avisartikkel er kjærkommen. Det passer bra nå som Norwegian-streiken er over og det er en døll torsdag med lite nyheter.  

Det er ikke konspirasjon. Men jeg har selv i tidligere jobber benyttet agenter til å skrive avisartikler for meg og å sende dem til avisredaksjoner. Så kan jo du selv vurdere om du tror noe slikt har skjedd her, eller om E24 selv har sporet opp en av Paul Glasziou’s 160 artikler i Australia og deretter intervjuet forbrukerombudet. 

NHL er helt på linje med Forbrukerombudet

 Tonje Hovde Skjelbostad, fagdirektør i Forbrukerombudet ønsker offentlig godkjenningsordning for alternativ behandling. Det gjør også NHL. Vi har faktisk skrevet til Helsedirektoratet og vi har hatt møter med Forbrukerombudet om saken. 

Vi har hevdet, akkurat slik Skjelbostad sier, at man må få en godkjenningsordning som minimum omfatter medisinsk grunnfag, solid fagutdanning og opplæring i etikk. Det er derfor veldig gledlig å se at Forbrukerombudet er på linje med oss.

Inntil en slik godkjenning foreligger, er bokstavene MNHL den eneste garantien du har for at homeopaten du snakker med har slik kompetanse. MNHL – Medlem av Norske Homeopaters Landsforbund – kan kun benyttes av våre medlemmer og NHL er den eneste organisasjonen som stiller slike krav for at medlemmer skal bli tatt opp

 Jeg skrev nylig om hvordan legemiddelindustrien virker. Etter Paul Glasziou “forskningsrapport” kan jeg ikke si annet enn “I rest my case”