Helsepolitikk

Vaksinedebatten trenger større bredde – og homeoprofylakse

 

Frisk med homeopati

Frisk med homeopati

 

Ulike meninger om meslinger og vaksiner er et faktum, men uenighet er viktig for å øke vår bevissthet og kunnskap. Med et for snevert syn på saken vil vi gå glipp av viktig kunnskap som kan redde mange liv og hjelpe oss til å ta gode og bevisste valg.

UENIGHET I VAKSINEDEBATTEN

Mange er sikre på at vaksine er den eneste måten å sikre barnets immunitet på og opplever sykdommen som risikofylt.

Andre er sikre på at å få barnesykdommen er den eneste måten å sikre livsvarig immunitet, og den betraktes som viktig for barnets utvikling både helsemessig og mentalt.

Så har vi en gruppe som er redd for sykdommen, men de er også redd for vaksinen. Begge deler kan oppleves som risikofylt.

Hva som er riktig er individuelt, og svaret er ikke så enkelt som vi ønsker at det skal være. Både vaksinen og sykdommen virker skremmende, fordi begge deler har vist seg å forårsake skade og død. Derfor er ikke valget så klart, og det blir vanskelig å velge.

 

PRESENTASJONEN AV VAKSINER OG HELSE ER FOR SNEVER

Når vi leser om meslinger og vaksine, fokuseres det kun på at meslinger er farlig og at vi må vaksineres, punktum. Dette er ikke nok når vi skal gi folk god informasjon og god helse. Verden er fylt av ulik forskning, kunnskap og erfaring om sykdom og helse som spriker, og bare den forskningen og kunnskapen man har valgt å tro på kommer frem til resten av oss. Det er dette synet som blir dominerende i et land, og bare dette synet får en talerstol i massemedia. Hvorvidt dette synet er sant vet vi ikke sikkert. Kunnskap endrer seg med tiden og bruken av antibiotika er et eksempel på det.

Når synet på vaksine og helse blir for snevert, blir vi ikke bare skremt, men vi går glipp av viktig kunnskap som kan redde mange liv og som kan styrke den generelle helsen. Vi trenger bredere kunnskap og et mer nyansert syn for å bli tryggere og få et bedre grunnlag til å ta gode avgjørelser. Vaksinedebatten bærer preg av hvem som har rett, og ikke hvordan vi skal hjelpe folk på best mulig måte.

 

INFORMASJON OG KUNNSKAP SOM IKKE KOMMER FREM

Det er andre faktorer som har innvirkning på sykdom enn vaksine. Vaksinefokuset blir altfor ensidig fokus som ikke bare skremmer, men det signaliserer også kunnskapsløshet. Vi må ha en bred og nyansert informasjon for å få tillit. Vi må sikre at folk får forståelse og trygghet.

Det er ikke nok å isolere meslinger eller vaksine som eneste årsak til alvorlige reaksjoner.

Hvorfor tåler noen meslinger helt greit mens andre blir alvorlig syke og dør, og hvorfor tåler noen vaksinen helt greit mens andre blir syke og dør?

http://vactruth.com/2015/02/26/infant-dies-after-8-vaccines/?utm_source=The+Vaccine+Truth+Newsletter&utm_campaign=450707eeeb-02_26_2015_cremated&utm_medium=email&utm_term=0_ce7860ee83-450707eeeb-408308069

Vi må alltid spørre oss «hvorfor?» det bare skjer med noen. Hvis det er meslingeviruset alene som skader eller dreper, så ville alle dødd, men slik er det ikke. Svaret er det samme. Immunforsvaret er ikke sterkt nok til å ta seg av det. En person med et godt immunforsvar har ikke mye å frykte.

 

PARACET OG FEBERNEDSETTENDE MEDISINER

Vi må da skaffe oss mer kunnskap om hva det er som svekker og styrker immunforsvaret også. Paracet eller annen febernedsettende medisin er nok den største fienden vår når det gjelder vår helse. Den demper og legger lokk på kroppens eget immunforsvar, reduserer kroppens antistoffproduksjon, og forhindrer dermed kroppen i å kvitte seg med virus og bakterier.

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0106629#pone-0106629-g004

Dette forverrer tilstanden, og komplikasjon og død kan være et faktum. Dette illustrerer hvor galt det er å tenke, at bare symptomene forsvinner så er problemet løst. Vi må tenke logisk. Hvorfor har vi feber? Jo, det er det kroppen har å forsvare seg med. Man skal ikke se bort i fra at død og varig mén etter meslinger ofte kan spores tilbake til bruk av febernedsettende medisiner under meslingesykdom.

 

A-VITAMIN

A-vitamin mangel er en anerkjent risikofaktor for tilleggslidelser og død under meslinger. Tilskudd av A – vitamin kan derfor være nødvendig for å unngå komplikasjoner under meslingesykdom.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11869601

 

DET ER DU SOM SKAL BEKJEMPE SYKDOM, IKKE LEGEMIDDELINDUSTRIEN.

Meslinger ble tidligere omtalt som en relativt mild sykdom, men i dag blir den omtalt som svært farlig og i verste fall dødelig. Viruset har noen steder i verden endret karakter eller mutert. For disse menneskene har ikke MMR-vaksinen lenger noen effekt. Vi opplever stadig vekk at virus muterer og bakterier blir resistente, og hver gang dette skjer, så sprer panikken om seg fordi vi legger all vår lit til at legemiddelindustrien skal redde livet vårt. Kanskje er det slik at vi biter oss selv i halen hvis vi fortsetter å tro at den som kanskje forårsaker problemet skal løse det også? Antibiotikaresistens og bruken av Aspirin er eksempler på det.

Under spanskesyken i 1918-19 mener man at bruken av Aspirin forårsaket store lungeproblemer og død. http://cid.oxfordjournals.org/content/49/9/1405.short. Dette betyr at mange kunne overlevd og unngått alvorlige bivirkninger, dersom de hadde latt immunforsvaret få jobbe i fred og ro.

 

VAKSINEN

Meslingevaksine som skal beskytte mot meslinger har også vist seg å forårsake smitte i enkelte forsøk.

Det har blitt funnet meslingevirus i nesesekret etter 10 dager hos små barn. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1525-1470.2005.22208.x/abstract

Meslinger-virus RNA ble påvist i 10 av 12 barn i løpet av en to-ukers prøveperiode etter vaksinering.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC228449/

Og kliniske studier har det vist seg at vaksinerte kan spre smitte.

http://news.sciencemag.org/health/2014/04/measles-outbreak-traced-fully-vaccinated-patient-first-time

 

STYRKING AV IMMUNFORSVARET ER DEN BESTE INVESTERING

Når vi er så avhengig av denne fattige trøsten, ser det ut som vi har mistet fullstendig troen på vår egen eksistens og evne til å bli frisk. Er det for godt til å være sant at kroppen kan bekjempe bakterier og virus selv? Er det vaksinen som skal styrke immunforsvaret eller er det kroppen? Hvis det var vaksinen som styrket immunforsvaret…hvorfor er det da så farlig om viruset muterer? Dette illustrerer ikke at vi har fått et sterkere immunforsvar, men at vi faktisk har blitt mer sårbare og mer utsatt for farligere sykdommer. Det illustrerer også at det er vaksinen som tar seg av en viss type virus, ikke kroppens eget immunforsvar. Vi har blitt avhengig av denne ene vaksinen som tar seg av bare akkurat dette ene viruset. Kanskje illustrerer det også at mutasjon er resultatet av vaksinasjon som et forsvar av egen eksistens?

Den faktoren som betyr aller mest når du skal bekjempe smittsom sykdom, er din egen kropp. Dens generelle evne til å ta seg av virus må styrkes, uavhengig av hvilket virus dette er snakk om. Den eneste måten å gjøre dette på er å styrke kroppen i seg selv. Da kan den takle små og store sykdommer og har skaffet seg motstand på et generelt plan. Dette er fullstendig mulig med homeopati.

Homeopati styrker det vi kaller for immunforsvaret, det eneste forsvaret vi har mot sykdommer. Ingenting i verden kan erstatte denne mekanismen, men vi må lære oss å stole på den igjen og styrke den.

 

HOMEOPROFYLAKSE OG HOMEOPATISK BEHANDLING AV SMITTSOMME SYKDOMMER

Muligheten for å få smittsomme sykdommer viser seg å være tilstede selv om du er vaksinert. Vaksiner styrker heller ikke det generelle immunforsvaret, i beste fall blir du immun mot et virus, men ikke hvis det muterer. De som ønsker å styrke seg ytterligere mot smittsomme sykdommer skal vite at homeopati blir brukt rundt omkring i hele verden profylaktisk (forebyggende) og terapeutisk mot smittsomme og dødelige epidemier, men også for å styrke det generelle immunforsvaret mot alle typer sykdom.

Her i Norge er det nesten ukjent at vi både kan behandle og forebygge smittsomme virus- og bakterielle sykdommer, mens det mange steder i verden forekommer en mye større tillit til homeopati som behandlingsmetode.

 

LEPTOSPIROSE I CUBA

Mange mennesker i verden bruker homeopati profylaktisk (forebyggende) eller terapeutisk ved utbrudd av barnesykdom eller andre smittsomme sykdommer. Eksempler på at homeopati har blitt brukt profylaktisk i verden er Cubas tiltak mot den smittsomme og dødelige sykdommen Leptospirose i 2007

http://sphq.ca/pdf/leptospirosis_epidemic.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%E2%80%A2Large-scale%20application%20of%20highly-diluted%20bacteria%20for%20Leptospirosis%20epidemic%20control%5ball%5d&cmd=correctspelling

Etter bare 14 dager etter adm. av homeopatisk medisin ble det notert en nedgang på 90% av Leptospirose tilfeller.

På grunn av de fantastiske resultatene har homeopatisk medisin hvert år blitt gitt til hele den Cubanske befolkningen på 11 mill. mennesker for å forebygge sykdomsutbruddene, noe som har resultert i en nesten utryddelse av sykdommen. Dette er et resultat som aldri har blitt nådd med tradisjonell vaksine.

Etter de fantastiske resultatene, har helsedepartementet i Cuba begynt å gi homeopati forebyggende for andre epidemier også, som Dengue feber, svineinfluensa, hepatitt A og til nyfødte med clamydia conjunktivitt.

 

Eksempler på at homeopati har blitt brukt for å behandle store influensaepidemier finnes også.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25134258

http://www.homeopathycenter.org/homeopathy-today/homeopathy-and-flu-proven-track-record-against-flu-what-homeopathy-can-do-you

De fleste influensasesonger og epidemiers symptombilde passer et homeopatisk middels symptomprofil, så majoriteten av influensasmittede vil ha store fordeler av en epidemisk medisin. En homeopat vil lett finne epidemiens mest passende medisin etter å ha sett et par tilfeller av influensaen.

 

Det finnes ulike forskningsstudier som viser at homeopati har god effekt på influensa:

– Vickers A, Smith C (2006). Homoeopathic Oscillococcinum for preventing and treating influenza and influenza-like syndromes (Cochrane review). In: The Cochrane Library. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. CD001957. (Review)[PubMed] – Attena F, Toscano G, Agozzino E, Del Giudice N (1995). La prévention des syndromes grippeaux par un médicament homéopathique: étude contolée [A randomized trial in the prevention of influenza-like syndromes by homeopathic management]. Revue d’épidémiologie et de santé publique; 43:380–382.[PubMed] – Brydak LB, Denys A (1999). The evaluation of humoral response and the clinical evaluation of a risk- group patients’ state of health after administration of the homeopathic preparation Gripp-Heel during the influenza epidemic season 1993/94. International Review of Allergology and Clinical Immunology; 5:223–227. – Ferley JP, Zmirou D, D’Adhemar D, Balducci F (1989). A controlled evaluation of a homoeopathic preparation in the treatment of influenza like syndromes. British Journal of Clinical Pharmacology; 27:329–335.[PubMed] Papp R, Schuback G, Beck E, Burkard G, Bengel J, Lehrl S, Belon P (1998). Oscillococcinum® in patients with influenza-like syndromes: a placebo-controlled double-blind evaluation. British Homoeopathic Journal; 87:69–76.

 

KOLERA

Homeopati har blitt brukt helt fra 1800-tallet for ulike epidemier med suksess. Kolera i Europa ble behandlet i 1849. Med konvensjonell medisin var dødsraten på 54-90% mens med homeopatisk medisin var dødsraten på 5-16%.

DENGUE FEBER

Dengue feber har blitt behandlet og gitt profylaktisk med homeopati ulike steder i verden i perioden 1996 – 2014. Ved et utbrudd i Brasil i 2008 ble sykdomstilfellene redusert med 93% med homeopati, mens det økte med 128% i det ubehandlede området.

Andre sykdommer som er blitt behandlet med homeopati og homeoprofylakse er Chikungunya, Difteri, Epidemisk feber, Hepatitt, Infuensa, Japansk Encephalitt, Malaria, Hjernehinnebetennelse, Poliomyelitt, Vannkopper, Skarlagensfeber og kikhoste.

http://homeopathyplus.com.au/Homeoprophylaxis-Human-Records-Studies-Trials.pdf

Homeopati kan brukes profylaktisk (forebyggende) for all smittsom sykdom som er forårsaket av virus og bakterier. De som allikevel har valgt bort vaksiner burde finne et godt alternativ i tillegg til andre tiltak, og de som allerede har vaksinert seg kan også benytte seg av homeoprofylakse. Styrking av immunforsvaret og homeoprofylakse gir bare en ekstra trygghet i en usikker tid der vi ikke vet hva som er trygt; vaksinere eller ikke vaksinere?