Helse

Det er på tide å endre vårt tradisjonelle syn på helse

 

Vi må endre vårt syn på helse for å bli friske

Vi må endre vårt syn på helse for å bli friske

 

Du ser at sykdom og plager gjentar seg på tross av «riktig» behandling. Du har gjort så mange tiltak som du trodde var rett, men som ikke førte frem – og som til og med gjorde helsen din verre.

Mange oppsøker homeopat i slike situasjoner og opplever å bli frisk eller friskere. Hvorfor er det slik tro?

Det er en grunnleggende forskjell i synet på helse mellom disse to tradisjonene? Synet på helse er også nær forbundet meg hvordan medisinen virker på kroppen – også på sikt.

 

MANGE OPPLEVER AT SYKDOM KOMMER TILFELDIG

I dagens samfunn virker det som om mange tror at sykdom kommer helt tilfeldig og som lyn fra klar himmel. Mange føler seg maktesløse og tror ikke at de kan gjøre noe for å forhindre det.

Det virker også som at mange tror at dersom de utvikler en ny sykdom eller plage noen uker eller måneder etter en medisinsk behandling, så tror de også at dette er helt tilfeldig. Dette gjelder også generelt dårligere helse eller psykiske forverringer.

Akutt eller langsiktig forverring som ikke går over og som fører til at man går å hangler er ofte ikke uvanlig og slett ikke tilfeldig etter medisinsk behandling. Medisin er laget for å dempe eller fjerne symptomer og plager, og dette kan være gunstig på kort sikt for å redde liv. På lang sikt er det uheldig fordi symptomene er en viktig del av hele organismens helbredelsesenergi og kroppens forsøk på å kvitte seg med sykdom.  

Når symptomer blir dempet med febernedsettende, smertestillende og betennelseshemmende, dempes også kroppens egen helbredelsesenergi. Sykdomsforløpet forhindres, men kan ikke stanses fullt og helt fordi kroppen er ment for å jobbe kontinuerlig for å holde seg frisk. Bremses denne prosessen vil dette få følger. Kroppen kan utvikle annen eller mer alvorlig sykdom akutt eller på sikt i forsøket på å ferdigstille den jobben den har begynt på.

 

Å VÆRE SYMPTOMFRI

Så du ser at selv om symptomene forsvinner med medisin, er du nødvendigvis ikke frisk. Særlig ikke hvis du utvikler samme sykdom, annen sykdom eller mister energien, matlysten, søvnen eller mistrives på annet vis uker eller måneder etter behandlingen.

Det er viktig å forstå hva som skjer med helsen på kort eller lang sikt når vi bruker medisiner. Vi må lære oss å se disse sammenhengene for å kunne vurdere hva medisinen gjorde med helsen. Hvis du blir syk uker eller måneder etter medisinsk behandling, så har du bare forflyttet problemet, ikke blitt frisk.

 

VI TRENGER ET SYN PÅ HELSE SOM GJØR OSS FRISKE

Vi må stille spørsmål ved nåtidens syn på helse og sykdom og begynne å se på helse og sykdom i et annet lys hvis vi skal holde oss friske. Hvis vi endrer vårt syn på helse vil vi begynne å velge behandling som ikke demper men stimulerer. Vi vil velge medisin som ikke bare maskerer symptomene, men som frigjør sykdommen og gjør oss friskere enn vi var før sykdommen. Denne måten å behandle på fører også til forverringer, men bare for å sette i gang en nødvendig sykdomsprosess. Vi vil velge medisin som gjør oss friske, ikke bare den første uken, men også på lang sikt. Vi vil velge medisin som stimulerer kroppens evne til å ta seg av sykdom.

 

HOMEOPATIENS SYN PÅ HELSE OG SYKDOM

Homeopater mener at kroppens selvhelbredende evne må stimuleres hvis den er svekket. Den homeopatiske medisinen er derfor slik laget at riktig homeopatisk behandling stimulerer kroppens forsvarssystem. Ved en for høy eller for lav feber vil et homeopatisk middel stimulere feberen og effektivisere den slik at den tar seg av sykdommen og blir ferdig med den. En effektiv feber er et tegn på at kroppens immunforsvar virker og jobber for å holde seg frisk. Denne responsen skal vi verdsette, ikke være redd.

På en annen side skal vi ikke tro at vi nødvendigvis har god helse når vi aldri er syk, når vi samtidig har plager eller vondt både her og der. Helse handler like mye om kronisk sykdom, smerter, nedsatt energi, humør eller negative tanker.

Akutt sykdom bør en gang i blant være ønsket fordi det faktisk kan rense opp i gammel grums. Det kan bedre ubehaget eller humøret og forebygge eller gjøre deg helt frisk fra en kronisk og alvorlig sykdom. Du burde ønske deg en feber en gang i året for å holde immunforsvaret i aktivitet.

 

ET GODT SYN PÅ HELSE HANDLER OM BEVISSTHET OG TILLIT.

Når vi ikke er trent på å se sammenhenger, har vi nok egentlig et ganske ubevisst syn på helse. Uttrykket «ute av øye, ute av sinn» kan være illustrerende og ganske ødeleggende for helsen vår.

På grunn av dette kortsiktige og ubevisste synet på helse har vi flere kronisk syke i Helse Norge enn noensinne. Dette er en indikasjon på at det er noe galt med det tradisjonelle synet på helse.

Vi må bli mer bevisst på hva som skjer i tiden etter en sykdom som ikke har fått muligheten til å bearbeides av kroppen selv.

Men mange av oss har også et mistillitsforhold til kroppen vår. Vi tror ikke at kroppen klarer å bli frisk alene så vi løper til legen for å få hjelp til å bli frisk. Dette kan i mange tilfeller være begynnelsen på en svekket helse. Vi må begynne å stole på at kroppen kan klare å ta seg av sykdommen selv og dermed søke hjelp til å få kroppen til å fungere enda bedre ved sykdom.

Når vi ser at kroppen er en selvgående organisme som er helt avhengig av en viss flyt for å kunne fungere, så ser vi hva kroppen trenger for å bli friskere. Den trenger noen ganger ett ekstra dytt for å klare jobben når den er svekket.

Da er det nødvendig at du oppsøker en homeopat MNHL. Homeopatien har et syn på helse vi med fordel kan dra nytte av, og et besøk hos homeopaten vil med stor sannsynlighet endre ditt syn på hva helse er. Og det kan være helt nødvendig for at du skal få en bedre helse.