ForskningHelsepolitikkHomeopatiNyheter

Globale fakta

Av 26. januar 2015september 13th, 2021Ingen kommentarer
Christian Friedrich Samuel Hahnemann, grunnlegger av homeopati.

Christian Friedrich Samuel Hahnemann, grunnlegger av homeopati.

 

På verdensbasis er over 200 millioner mennesker faste brukere av homeopati. Homeopati er inkludert i det offentlige helsetilbudet i en rekke land, for eksempel Brasil, Chile, Cuba, India, Mexico, Pakistan, Sveits og England.

 

India

India er vinneren når det gjelder antall brukere av homeopati, med 100 millioner mennesker som har homeopati som sitt førstevalg i helsespørsmål (1). India har per i dag over 200.000 registrerte homeopater, og flere nyutdannede kommer til hvert år (3).

 

Europa

100 millioner EU-borgere, anslagsvis 29 prosent av innbyggerne i EU, bruker homeopati stadig vekk (2). Homeopati praktiseres i 40 av 42 europeiske land (4).

 

Frankrike

Oscillococcinum, et homeopatisk middel ved influensa, er et av de mestselgende produktene av reseptfrie medisiner. (5)

 

UK

10 prosent av den britiske befolkningen bruker homeopati, cirka 6 millioner (6). Det er omtrent 400 leger i Storbritannia som også er registrerte homeopater, og som praktiserer homeopati (8).

 

Sveits

Sveitsiske helsemyndigheter ville ha en utredning om homeopati for å kunne fatte politiske vedtak, og HTA rapporten utkom i 2006. Dette er en omfattende og grundig rapport. I denne konkluderes det med at homeopati, slik det praktiseres i Sveits, har effekt i klinisk praksis, er økonomisk lønnsomt, og trygt (9). 85 prosent av den Sveitsiske befolkningen ønsker at komplementær og alternativ behandling skal være en del av den offentlige helseforsikringsordningen. I 2011 bestemmer Sveitsiske helsemyndigheter at homeopati skal være en del av den offentlige helseforsikringsordningen i perioden 2012-2017, for så å vurdere ordningen på nytt. (10)

 

Afrika

Homeopathy for Health in Africa er en frivillig, non-profit organisasjon som gir gratis holistisk behandling til de som lever med HIV/AIDS i Tanzania. Samarbeider med lokale klinikker og hospitaler, men reiser også ut til områder hvor det ikke er tilgang til medisinsk behandling. Det samles masse data, og disse registreres i making-cases-count-prosjektet (11).

 

Cuba

Homeopati har vært en del av helsetilbudet på Cuba siden 1992. Pasientene kan velge om de vil ha vanlig medisinsk behandling, homeopati, eller begge deler. Homeopati ble brukt profylaktisk på Cuba under en leptospiroseepidemi i 2007, i en situasjon der de hadde gått tom for vaksiner. Det ble en stor suksess. Med 2,3 millioner mennesker involvert, greide man å redusere antall sykdomstilfeller kraftig, og man fikk kontroll på epidemien. Det var en signifikant reduksjon i sykdomstilfeller i de områdene hvor homeopati hadde blitt administrert, men ingen slike endringer kunne spores i områder som ikke fikk homeopati. Fortsatt har ikke noe medisinsk tidsskrift hatt mot til å publisere funnene fra Finlay instituttet (12, 13).

 

Artikkelen er oversatt og bearbeidet fra –

https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/hri-facts/

Referanser
 1. Prasad R. Homoeopathy booming in India. Lancet, 2007; 370:November 17: 1679-80. http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(07)61709-7/fulltext
 2. Homeopathic medicinal products. Commission report to the European Parliament and the Council on the application of Directives 92/73 and 92/74 https://www.hri-research.org/wp-content/uploads/2014/11/Commission_Report_Dir_92-73_and_92-74_Homeo_July_1997.pdf
 3. Ghosh AK. A short history of the development of homeopathy in India. Homeopathy 2010, Apr; 99(2):130-6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20471616
 4. Legal Status of Traditional Medicine and Complementary/Alternative Medicine: A Worldwide Review, World Health Organization, 2001. http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/h2943e/h2943e.pdf
 5. Vickers AJ, Smith C. Homoeopathic Oscillococcinum for preventing and treating influenza and influenza-like syndromes. Cochrane Database Syst Rev, 2006; 3: CD001957. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD001957.pub3/abstract;jsessionid=3E05CC7D98135B0B4BD1AABDF09B59B4.f01t04
 6. Professor Woods of the MHRA, response to Q211, House of Commons Science and Technology Committee hearing of evidence in preparation of Evidence Check 2: Homeopathy report (London: The Stationery Office Limited, 2010) https://www.hri-research.org/wp-content/uploads/2014/07/Evidence-Check-2-Homeopathy-report-2010.pdf
 7. Mintel, Complementary Medicines, April 2007. http://reports.mintel.com/display/220107/
 8. Faculty of Homeopathy. http://www.facultyofhomeopathy.org/research/
 9. https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/the-swiss-hta-report-on-homeopathy/
 10. http://www.huffingtonpost.com/dana-ullman/homeopathic-medicine-_b_1258607.html
 11. http://www.homeopathyforhealthinafrica.org/
 12. Large-scale application of highly-diluted bacteria for Leptospirosis epidemic Control http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20674839
 13. http://tv.naturalnews.com/v.asp?v=61C0884F69B56C3C70D20A52E526B6B2