HelseHomeopati

HVORFOR NORGE BØR SATSE PÅ HOMEOPATI

Av 3. januar 2015september 19th, 2021Ingen kommentarer
freedigitalphoto.net Photo By Marin

freedigitalphoto.net Photo By Marin

Kroniske sykdommer – Et uttrykk for medisinens suksess og utilstrekkelighet.

I folkehelserapporten for 2010 står det:

«For 100 år siden var det smittsomme infeksjonssykdommer og tuberkulose som tok tusenvis av norske liv. I dag er det kroniske sykdommer som er de store utfordringene for folkehelsen her i landet. De medisinske tilbudene er blitt så gode at vi overlever den akutte sykdomsfasen. Resultatet har blitt en økning av kronisk sykdom som vi må leve med resten av livet.»

«Dette er et uttrykk for medisinens suksess, men også for dens utilstrekkelighet. For å redde flere liv og forlenge levealderen må vi godta at det blir flere kronisk syke», sier Geir Stene-Larsen.

«I et folkehelseperspektiv framstår de kroniske sykdommene som en bekymringsfull ”epidemi” som rammer stadig større deler av befolkningen, og som på lengre sikt ikke kan løses med behandlende tiltak alene.»

Folkehelseinstituttet: Kroniske sykdommer er dagens store folkehelseutfordring:

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6499&Main_6157=6263:0:25,8306&Content_6499=6178:84153::0:6271:8:::0:0

 

MEDISIN – ET TVEEGGET SVERD

Utviklingen av medisiner og vaksiner som har til hensikt å redde liv fra akutt sykdom og død har vært til stor nytte og hjelp for folkehelsen i mange år.

En livreddende medisinsk behandlingen er god å ha når vi er alvorlig syke og skal redde liv, men på sikt er den ikke utelukkende positiv for den generelle helsen vår.

Medisin kan ses på som et tveegget sverd i den forstand at behandlingen hjelper, men at den på sikt også kan skade.

 

MEDISIN HAR TIL HENSIKT Å DEMPE.

Medisinsk behandling har til hensikt å dempe symptomer og plager og medisinene har navn som febernedsettende, betennelseshemmende, smertestillende. Medisinens hemmende effekt demper kroppens symptomer, men den vil også ha den samme effekten på resten av kroppen. Den svekker kroppens energi og evne til å jobbe effektivt med sykdom.

 

KROPPENS FUNKSJON VED SYKDOM

Kroppen vår er avhengig av en viss mengde kraft og energi for å kunne fungere og trives, for ikke å snakke om når den skal kvitte seg med sykdom og plager.

Kroppen jobber hele tiden for å holde seg frisk, og alle symptomer er kroppens forsøk på å bli frisk eller komme i balanse; hodepine, smerter, feber, hoste, betennelse er noen eksempler.. Det er en utopi at vi skal være sykdomsfrie eller at vi skal kunne utrydde bakterier og virus. Bakterier og virus vil alltid være en del av vårt biologiske system og vår organisme må hele tiden og kontinuerlig jobbe for å ruste seg til å leve hånd i hånd med dem uten å bli syk.

 

ULIKE SYKDOMMER KREVER ULIK ENERGI

Når kroppen har en god energi kan den produsere varme og utvikle feber. Kroppen renser da ut bakterier og virus meget lett uten ubehag og problemer. Utsondringer fra nese og hals som inneholder mengder med mikroorganismer smelter og blir mer flytende av varmen, og fraktes dermed lettere ut av kroppen gjennom nese og hals.

Kronisk sykdom, utmattelse, ME og cancer krever som regel liten energi og oppstår ofte hos de med svekket energi og immunitet.

 

HVORFOR FÅ VI KRONISKE SYKDOMMER?

Vi er opplært i den troen at feber og sykdom må dempes og holdes nede, så vi tar en dempende pille uten å tenke på konsekvensene. Feber er en viktig mekanisme som er nødvendig for helsen, og den som hemmer denne evnen med febernedsettende bør tenke seg nøye om.

Når vi hindrer kroppens forsøk på å bli frisk, vil den alltid finne en annen måte å uttrykke ubalansen på. Mange har vel opplevd å få helseproblemer på et tidspunkt, og tidspunktet er ikke tilfeldig. Vi kan alltid spørre oss om hva som svekket kroppen. Kanskje har du tatt febernedsettende og smertestillende over en tid? Til slutt ble du kronisk syk. Dette er veldig vanlig, men det er sjelden vi stiller spørsmål ved det og ser sammenhengen.

Men dempende medisin vil vi dempe kroppens energi, og når kroppen har for liten energi vil den ofte ikke klare å ordne opp. Den klarer kanskje ikke å bli akutt syk eller den er for svekket til å produsere effektiv feber for å eliminere sykdom. Kroppen prøver med jevne mellomrom å produsere feber og sykdom i håp om å klare det, men så klarte ikke kroppen det denne gangen heller. Den må nå prøve andre metoder som ikke krever så mye energi. Sett utenifra ser det ut som at sykdommen nå er borte, men kroppen er en dynamisk organisme og flytter bare fokus for å gjøre jobben sin. Det er da du står i fare for å utvikle kroniske plager.

 

FOLKEHELSEN TRENGER HOMEOPATIEN

Hvordan skal vi evne å rette opp i de skjevhetene vi ser i HelseNorge? Vi trenger utvidet kunnskap om helse og helsefremmende metoder for å få påvirkningskraft og muligheter for å ta ansvar for vår egen helse.

La medisinen fortsette å redde liv, men vi trenger ikke godta at flere blir kronisk syke for det, når vi allerede har et så godt verktøy.

Homeopati har til hensikt å stimulere kroppen og er et godt verktøy og brukes av mange til å forebygge sykdom, behandle symptomer på sykdom og rehabilitere en svekket helse. Det er viktig at vi bruker homeopati som et supplement til medisinen for å styrke folkehelsa igjen.

Men jeg håper for all del at homeopati i fremtiden skal brukes til noe mer fruktbart enn å rydde opp i rotet. Det bør også brukes forebyggende for å unngå sykdom, men også støttende i ulike sykdomsprosesser, for tross alt er sykdom naturlig og nødvendig for å bli frisk.