Forskning

Fri Tanke med useriøs misbruk av statistikk

Av 23. desember 2014Ingen kommentarer

Freedigitalphotos.net - chanpipatHumanetisk Forbund sin statsstøttede hjemmeside “Fri Tanke”, liker å fremstille seg som en seriøs, opplyst og kritisk, reflektert røst. Noe av det de anser som en “fri og selvstendig tanke” er å ta alle uttalelser og forskningsrapporter fra Legemiddelindustrien som god fisk. Derfor bruker Humanetisk Forbund en vesentlig del av sitt statsbidrag til å bekjempe alternativ og komplementær behandling.

Den frie tanken blir imidlertid til fri fantasi når de kommenterer NAFKAM sin ferske undersøkelse. Med store ord forklarer de nedgangen i bruk av alternativ behandling og beskriver den som stor. Bruk av alternativ behandling har gått ned 1.2 prosentpoeng over to år. Det er så lite at det også kan være tilfeldig variasjon.

Undersøkelsen sier intet om årsaken til den målte nedgangen. Å i det hele tatt spekulere i det anser vi som så lite seriøst at å kommentere “Fri Tanke” sin fantasi-konklusjon egentlig ikke er verdt tiden det tar. Men siden de nå hevder å være en seriøs organisasjon skal de få svar.

Har folk blitt mer kritiske?

“Fri Tanke” mener årsaken til nedgang er at folk er blitt mer kritiske. Deres fremstilling kan lett tolkes som om folk “innser at alternativ behandling ikke virker”. NHL håper at folk har blitt mer kritiske og at det påvirker resultatene.

Vi har lenge kjempet for å skille behandlere med solid utdannelse og medisinsk bakgrunn.I dag er det kun de fire bokstavene MNHL bak homeopatens navn som garanterer at homeopaten har skikkelig utdannelse. Vi hadde helst sett at skillet var nedfelt i lov, men det vil ikke “Fri Tanke” og andre som prøver å stanse homeopati i Norge. De ser helst at selvlærte, useriøse og spåkoner røres sammen i samme gryte som behandlere med solid medisinsk utdanning og høyre homeopatisk utdanning.

Vi håper derfor at, hvis årsaken til nedgangen skyldes økt kritisk sans i befolkningen, så skyldes det at flere ser på bakgrunnen til behandleren og velger seg en behandler med dokumentert utdannelse.

Hvorfor er “Fri Tanke” redd for at det skilles mellom utdannede behandlere og u-utdannede behandlere?

Sensur

Som sagt sier undersøkelsen ikke noe om årsaken, og vi skal ikke hoppe på årsakssammenhenger vi ikke kjenner. Men vi vil allikevel peke på at årsaken like gjerne kan være et resultat av mangeårig norsk sensur.

Norske alternative behandlere har ikke lov til å si at deres behandling virker, de har ikke lov til å vise til forskning som dokumenterer virkning og de har ikke lov til å referere til pasienter som har blitt friske etter bruk av alternativ behnadling. Sensuren har vart i 10 år.  At dette gir utslag i bruksomfanget er vel ikke usannsynlig.

Hvor mener “Fri Tanke” at sensur er nødvendig i Norge?

Prisstigning

Over tid har behandling innefor det statsstøttede helsevesenet blitt relativ sett billigere. Generell prisstigning og lønnsvekst gjør at homeopater og andre har måttet heve sin pris, mens leger og andre innenfor det statsstøttede helsevesenet har hatt en relativt liten prisstigning.

Helsebehandling er selvsagt påvirket av pris som alle andre varer og tjenester. Når prisforskjellen øker i kjemi-industriens favør, er det vel ikke utenkelig at bruken av kjemisk medisin øker på bekostning av alternativ og komplimentær medisin.

Hvorfor mener “Fri Tanke” at økonomiske virkemidler skal påvirke folks frie valg. Stoler ikke “Fri Tanke” på folks evne til å tenke frie tanker? Er kanskje “Fri tanke” redd for resultatet hvis folk selv tenker frie tanker?

Høyvekten i Moss – og konsekvensene

Bruker vi “Fri Tanke” sin evne til fri fantasi kan vi helt sikkert finne flere mulige årsaker til nedgangen – hvis det er en nedgang. Undersøkelsen viser at i 2012 var det 96,5% som ikke hadde erfaring med homeopati. I 2014 var det 98.1%. Det er en endring på 1.6% fra 2012.

Med et såpass begrenset utvalg som undersøkelsen bygger på er det så lite signifikant at det like gjerne kan være tilfeldig. Men hvis endringen er reell er vi mer bekymret når vi ser det skjer i en tid hvor multiresistente bakterier brer seg og bruken av antibiotika er i ferd med å sette kjemisk bakteriebekjempelse i sjakk.

Vi lever i en tid hvor samfunnet trenger økt bruk av homeopati, og vi synes det er skremmende at sider som “Fri Tanke” er mer opptatt av å bekjempe alternativ og komplimentær medisin enn sykdom.

 

3041″]