Helsepolitikk

Flere syke, færre homeopatbrukere

Av 19. desember 2014september 13th, 2021Ingen kommentarer
Bruken av antibiotika bare øker og øker

Bruken av antibiotika bare øker og øker

En undersøkelsen fra Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) viser en endring i bruken av homeopati i Norge på -1,2 prosentpoeng i befolkningen i forhold til forrige måling i 2012.

– Selv om medlemmer av Norske Homeopaters Landsforbund også rapporterer om en nedgang i bruken av deres tjenester, så kjenner vi oss ikke igjen i den utviklingen som gjengis i undersøkelsen. De siste årene har det vært en økning i diffuse sykemeldinger på 70 prosent, og en årlig økning i bruk av antibiotika på fem prosent de siste to årene. Homeopati har vist en betydelig symptomlindrende effekt ved mange kroniske lidelser. Med den utviklingen vi ser i sykdomsbildet i Norge, er det beklagelig at en komplementær behandling som homeopati ikke benyttes mer, sier leder Solveig Aursnes i Norske Homeopaters Landsforbund.

 

Solveig Aursnes reagerer samtidig på at NAFKAM kun har spurt respondentene om alternativ behandling har ført til en forverring av helsesituasjonen.

– Ut fra et metodisk ståsted vil et spørsmål om positiv effekt av alternativ behanling gitt et like kvalitetsmessig relevant svar. Ut i fra dette negativet fokuset, er det lett å oppfatte at undersøkelsen har en ikke-positiv innretning i forhold til bruk av komplementær og alternativ behandling, sier Solveig Aursnes.

– Vi trenger bedre forskning for å avdekke hvilke områder komplementære behandlinger kan utfylle skolemedisinen, påpeker Solveig Aursnes.

 

3046″]