Forskning

ADHD-symptomer bedre etter homeopati

Av 1. desember 2014september 13th, 2021Ingen kommentarer

I en nylig publisert observasjonsstudie ønsket forskerne å se på potensialet for fremtidig forskning ved ADHD. Barn og ungdom i alderen 6 til 16 år gikk gjennom ett forsknings/førsteintervju og 9 konsultasjoner med homeopat. Behandlingen med homeopatiske midler var tilpasset hvert enkelt barn. ADHD symptomer ble vurdert ved bruk av et spørreskjema som foreldrene fyller ut (Conners 3 – Parent Questionnaire, CRI-P), som er en anerkjent målemetode ved ADHD.

RESULTATER
35 patienter deltok over en ett års periode.
80 % fullførte alle 10 konsultasjoner.
63% hadde statistisk signifikant bedring av ADHD symptomene.
Bedringen gikk fra 85.5 til 74.0 poeng (målt med CGI-P) (p<0.001).
Bedringen inntrådte først etter 4.5 konsultasjoner (i gjennomsnitt).
Ingen alvorlige bivirkninger ble rapporter.

Det var ingen forskjell i grunnleggende karakteristika for dem som fullførte og dem som ikke gjorde det. Dette er ikke en placebo-kontrollert blindet studie, så den sier ikke noe om effekten av homeopatisk medisin. Det er heller ikke en randomisert studie, så det er høy risiko for bias her. Det studien sier noe om er hvor mange i alderen 6-16 år som viste bedring av ADHD symptomer etter ett års behandling hos homeopat. Det er fullt mulig at denne bedringen er: En svingning i sykdomsforløpet, resultat av placebo-effekt, patient-terapeut relasjonen, homeopatisk medisin, eller mest sannsynlig: En kombinasjon av alle disse faktorene.

 

REFERANSE
Brulé D1, Sule L, Landau-Halpern B, Nastase V, Jain U, Vohra S, Boon H. An open-label pilot study of homeopathic treatment of attention deficit hyperactivity disorder in children and youth. Forsch Komplementmed. 2014;21(5):302-9. doi: 10.1159/000368137.