Nyheter

Debatt på NRK slår fast at homeopatisk behandling virker!

Av 29. november 2014Ingen kommentarer

Nrk DebatenDebatten på NRK1 27.11.14 ble en positiv opplevelse for homeopater. Selv om det var delte meninger om mangt og mye, var panelet i NRK enige om at homeopatisk behandling virker! Det var uenighet om graden av effekt på de homeopatiske pillene, men både de alternative og skeptikerne var enige om at det er virksomt å gå til homeopat. “Det skjer noe inne på kontoret til homeopaten”, sa Jørgen Skavlan som ellers har markert seg som sterk motstander av all alternativ behandling. Dette må sies å være et gjennomslag for homeopatiens anseelse i Norge, og det er første gang noe slikt er blitt uttalt i beste sendetid på TV.

Jeg vil også presisere at A Wahls definering av homeopati ikke stemmer. Prinsippet vi jobber etter er likhetsloven og ikke “fortynninger” av medisiner. (Se artikler på denne siden)

Professor Fønnebø fra NAFKAM kunne med fordel ha nyansert uttalelsene om homeopatisk medisin. Han henviste bare til forskning de selv hadde gjort som ikke omhandlet homeopatiske medisiner. Han nevnte ingen andre studier. 

Det homeopatiske intervjuet (anamnesen) er helt unik, og kan godt tenkes å stimulere til selvhelbredelse – noe det var bred enighet om under debatten. Den måten homeopater følger opp pasienter på er også unik, akkurat som forståelsen av mennesket som helhet.’

Det ble også stilt spørsmål ved hvor sikker og god effekt innsovnings- medisiner har. Etter to ukers bruk er effekten tvilsom og kan hos eldre føre til flere fall og medfølgende skader . Vi homeopater mener at vi ofte behandler søvnproblemer med god effekt.

Legemidlene, eller de råd legene gir sine pasienter, har ofte ikke vitenskapelig dekning. De bruker skjønn og anbefaler det som de ser fungerer ved erfaring. Homeopati er en erfaringsvitenskap, og homeopater MNHL bruker også det vi har sett fungerer gjennom generasjoner.

Vi er også takknemlige for støtten vi fikk av lege Anders Danielsen Lie. Hans erfaringer er  at det ikke er alvorlig syke mennesker med kreft som oppsøker oss som  siste utveg.  Vi blir ofte beskyldt for å utnytte disse fortvilede pasientene økonomisk.

2977″]

 

Skriv en kommentar