Helsepolitikk

Helse i en verden i forandring

Av 27. november 2014Ingen kommentarer
Forfatteren er Førstelektor ved Høyskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie og spesialsykepleierutdanningene, leder for NHL akkrediteringsutvalg og leder for NHL's internasjonale arbeid.

Forfatteren er Førstelektor ved Høyskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie og spesialsykepleierutdanningene, leder for NHL akkrediteringsutvalg og leder for NHL’s internasjonale arbeid.

Forfatteren er Førstelektor ved Høyskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie og spesialsykepleierutdanningene, leder for NHL akkrediteringsutvalg og leder for NHL’s internasjonale arbeid.

Det skjer mye i Europa nå på helse – sykdom feltet, også innen WHO. Det utvikles nye behandlingsmetoder, andre har en lang historisk utvikling bak seg som homeopatisk behandling. Det pågår nå en godkjenningsprosess mellom mange europeiske land om å legge til rette for at homeopati blir en del av de medisinske tjenester til befolkningen. NHL og ECCH er med i denne utviklingsprosessen.

Befolkningen i Norge har vært våkne lenge! Det er Helsedirektoratet sammen med Helsedepartementet som gjennomfører lange byråkratiske prosesser som ikke er til befolkningens fordel vedrørende deres helse. Det er mange saksbehandlere som ikke har et oppdatert grunnlag til å kunne saksbehandle dette feltet og med anbefalinger som deretter fører til feil konklusjoner. Det var det som skjedde i Helsedepartementet i sommer.

Norge kan med sin økonomiske olje rikdom faktisk komme dårligere ut med folkehelsen om noen år om vi ikke ser at sykdommer kan behandles på ulike nivåer avhengig av alvorlighetsgrad av sykdom. Ved akutt, kritisk sykdom er den medisin vi har i dag livreddende. Dette er det ingen tvil om! Derimot å komme seg etter akutt forverring av kronisk sykdom krever i dag nye tilnærmingsmetoder. Antall kronisk syke øker og det øker ned i alder til yngre mennesker. Det er utført flere doktorgrader både innen akupunktur, homeopati og ernæringsvitenskap fra år 2000 fram til i dag. Disse er utført ved norske universiteter. Det er en sakte evolusjon og verden er i forandring.

Vi står overfor en rekke utfordringer som økende antibiotika resistens, insulinresistens, metabolske tilstander grunnet feilernæring over tid, overvekt og en rekke livsstilssykdommer som utvikler hjerne, hjerte, lunge, lever og nyresykdommer. Se bare på økningen innen kreft, bryst, prostata og tarmkreft. Her hjelper ikke akupunktur og homeopati alene, men det er behandlingsmetoder som kan bidra og som først og fremst hører hjemme i forebyggende medisin sammen med en nøye gjennomgang av ernæringssituasjon. Dette er et produkt innen helsebehandling som er nyskapende og som vil forandre dagens behandling. Integrerende medisin vil bli et viktig tillegg ved behandlingen av mange sykdommer. Hvorfor det vanskelig å erkjenne?  Homeopater sitter på en «skattekiste» av kliniske erfaringer der behandlingen virker.

Så når unge drivende politikeremner i både Venstre og Høyre nå faktisk kan bidra til tilbakeskritt, bare for å vinne egen oppmerksomhet og politisk appell for selv å bli valgt, så tenk dere om en gang til! Dere tilhører faktisk framtiden, ikke tilbakeskrittet.

Det er lite å hente av Staten med å legge på 25 % moms på helsetjenester utenfor det etablerte medisinske selskap. Det er det norske helsevesenet i dag som koster samfunnet milliarder.Det er her markedet, legemiddelindustrien og kapitalkreftene er. Profesjonelle terapeuter innen integrerende behandling er lavinntektsgrupper som sliter med å få god nok inntekt til å kunne klare å leve av dette. Det er også en grunn til at NHL ønsker en godkjent registering/autorisasjon av sin utdanning og kliniske praksis. Lovverket er i dag meget strengt i forhold til markedsføring og den bør gjennomgås på nytt.

Jeg anbefaler fortsatt den norske befolkning å bruke både homeopati og akupunktur. Etter 40 år i det offentlige helsevesen og i høyere utdanning av helsepersonell i Norge og med 20 år med erfaring og klinisk kunnskap innen feltet integrerende medisin, så er vi nå i en meningsfull bevegelse til å gi helse tilbake til folket.

Jeg ønsker offentlig konstruktiv debatt velkommen i kveldens Debatt kl.2130 i NRK 1!

 

2956″]

Skriv en kommentar