Nyheter

Homeopati mot Ebola

Av 5. november 2014september 13th, 2021Ingen kommentarer
Homeopati benyttes mot Ebola.

Homeopati benyttes mot Ebola.

Homeopati er satt inn i kampen mot Ebola. Etter det vi erfarer var det Cuba som først tok i bruk homeopati i kampen mot viruset.

Cuba har Latin-Amerikas klart beste helsevesen og homeopati utgjør en vesentlig del av behandlingen. Nøyaktige tall er litt vanskelig å få bekreftet, men vi snakker om størrelser rundt 50% av all medisinsk behandling. I det alt vesentlige blir homeopati praktisert av ordinære leger i Cuba.

Cuba sendte for en tid tilbake den til da største kontingenten med hjelpearbeidere. Hele 500 mennesker ble satt inn i kampen i de Afrikanske landene. Mer enn noe annet land har bidratt med.  Med seg i kofferten hadde de homeopatiske medisiner.

“Homeopater uten grenser – Canada” har samarbeidet med cubanske helsearbeidere og overført kunnskap de har opparbeidet seg etter flere års erfaring på det afrikanske kontinentet. Foreløpig har vi ikke mottatt rapporter på fremgangen.

Det at sykdommen spres av et virus gjør at kjemisk medisin har liten effekt. Vi kjenner ingen forskning på homeopati og Ebola, men i motsetning til kjemisk medisin blir homeopatisk medisin benyttet  mot forsjellige typer virus, og homeopati har historisk vært svært virkningsfullt mot lignende epidemier.

Ikke første gangen

Så vidt vi erfarer det det ikke første gangen cubanske hjelpearbeidere benytter homeopati ute på oppdrag.

 

2895″]