ForskningHomeopatiNyheter

Homeopati for dyr

Av 21. oktober 2014september 13th, 2021Ingen kommentarer

ku7

I en systematisk litteraturstudie nylig publisert i The Veterinary Recorder, fant forfatterne 18 randomiserte kontrollerte studier som tar for seg homeopatisk behandling av dyr, og som tilfredsstilte kravene for inklusjon. Disse 18 studiene omhandlet fire forskjellige dyr og 11 forskjellige medisinske tilstander. Forfatterne har brukt Cochrane-senterets metoder for evaluering. Det innebærer blant annet at de har lagt stor vekt på å vurdere interessekonflikter som kan påvirke resultatet.

To av 18 forsøk ble vurdert som å være pålitelige og uten påvirkning av produsenter av homeopatiske medisiner. De to forsøkene viste:

A. POSITIV EFFEKT AV HOMOEPATI
Man fant at et homeopatisk middel laget av E-Coli bakterier, forebygget diare hos smågriser forårsaket av E-Coli bakterie (OR 3.89, 95% CI 1.19 – 12.68, p=0.02). De grisene som ikke fikk diare, hadde altså nesten 4 ganger større sjanse for å være i homeopatigruppen enn i placebo-gruppen. Dette er et svært spennende funn som kan bety at homeopati kan være et svært godt verktøy både når det gjelder å forebygge sykdom, og som et redskap i kampen mot utviklingen av antibiotikaresistens.

B. INGEN FORSKJELL MELLOM HOMEOPATI OG PLACEBO
Individualisert homeopati hadde ikke større effekt enn placebo ved mastitt hos kyr (SMD -0.39, 95% CI -0.97 – 0.34, p=0.35). En begrensning ved denne “individualiseringen” er at kua selvfølgelig ikke kan fortelle om symptomene. Da blir det vanskelig å finne riktig middel.

BEGRENSNINGER
Grunnet begrenset mengde dokumentasjon kan en ikke trekke slutninger om spesifikke homeopatiske medisiner, individualisert homeopati eller noen spesifikk medisinsk tilstand hos dyr.

REFERANSE

Mathie RT, Clausen J. Veterinary homeopathy: systematic review of medical conditions studied by randomised placebo-controlled trials.
Vet Rec. 2014; 175(15):373-81. doi: 10.1136/vr.101767.
Tilgjengelig på: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25324413