Nyheter

Kritisk tenkning

Av 16. oktober 2014september 13th, 2021Ingen kommentarer

hvorhardudetfra

Det etterlyses evne til kritisk tenkning hos ungdom fra medieorganisasjonene, nå med deres kampanje “Hvor har du det fra?”. Det har vært foreslått kritisk tenkning som et skolefag. Samtidig er fremstillingen av homeopati i norske elevers kjemibøker på videregående skoler et eksempel på det motsatte. Her synes evnen til undersøkende og kritisk tenkning helt fraværende.

Det står i læreplanen for kjemi, som er utarbeidet av utdanningsdirektoratet og “fagmiljøer”, selv om fagmiljøet i homeopati aldri har blitt involvert, at elevene skal kunne “gi eksempler på forklaringsmodeller som ikke er forenlige med kjemiens forklaringer”, herunder homeopati. I alle lærebøkene i kjemi kommer ensidige fremstillinger, helt uten undersøkende perspektiver.

Indoktrinering i skolen

Det aller verste eksempelet finner vi Aschehougs kjemi 2, hvor homeopati regelrett defineres som “pseudovitenskap”, altså forstått som en eventyrfortelling som bare låner begreper fra vitenskapen, fullstendig uten elementer av seriøs forskning. Denne fremstillingen har ingenting å gjøre med virkeligheten. Samtidig reiser fysiker Andreas Wahl rundt med sitt show på norske videregående skoler, og fletter inn latterliggjøring av homeopati i beste uvitenskapelige skeptikerstil, mens det sitter elever i klasserommet og ikke tør å fortelle om sine positive opplevelser med homeopati.

Elevene må gå til kilden

Seriøs forskning viser forskjell på homeopatiske medisiner og vanlig melkesukker. Og det finnes også forsking som ikke klarer å finne forskjell. Forskning går som regel begge veier, uansett fagfelt. Artikler om homeopati publiseres i anerkjente medisinske tidsskrifter. Professor Iris Bell kan fremlegge en forklaringsmodell for homeopati med 249 referanser til grunnforskning. Seriøs forskning påviser nanopartikler av utgangsstoffet i ekstreme fortynninger. Dette er en kraftig tilbakevisning av Aschehougs fremstilling. Slik går det når ekstreme skeptikere får fritt spillerom i pensumbøker på skolen. Det er svært alvorlig, og nevnte eksempler er bevis nok for at Aschehougs kjemi 2 er på ville veier i sin fremstilling av homeopati.

NHL ønsker forskning og kritisk tenkning velkommen, og bistår gjerne skoleelever som vil gjøre sine egne erfaringer med homeopati. Kanskje er det noen som vil gjøre sitt eget forskingsprosjekt på skolen? Det aller beste man kan gjøre for å få å komme nærmere sannheten er å undersøke ting selv. Oppleve selv. Tenke selv. NHL ønsker disse ferdighetene velkommen i skolen.

Dobbeltmoral

Det virker noe ironisk at kampanjen “Hvor har du det fra?” kommer fra mediabransjen, som man vet ofte er kjøpt og betalt av markedsføringsbyråer. Foreningen skepsis og statsstøttede HEF, med sin kampanje “Ingen liker å bli lurt”, har fått stor oppmerksomhet i media, og til og med erkeskeptikere har fått spalteplass i riksaviser. I dette tidsrommet har NHL også erfart hvor vanskelig det er å komme til i media, selv når homeopatifaget kritiseres. Presseetisk er det svært uheldig at et slikt ensidig negativt, og fullstendig feilaktig fremstilling av homeopati får lov til å publiseres. En homeopat på New Zealand klaget en ensidig negativ fremstilling av homeopati inn for presseetisk råd og fikk medhold.

Ubrukt ressurs

Den eruopeiske antibiotikadagen avholdes hvert år den 18. november. Det er helt uforståelig at det med såpass mange studier som viser at homeopati er et viktig verktøy for å få ned antibiotiabruken, fortsatt ikke omfavnes som en mulig løsning. Og mens man snakker om kritisk tenkning, overses bevisene for homeopatiens virkning.

 

Kilder 

Lærebøker i kjemi på videregående skole: Kjemi 2 (Aschehoug), Kjemien stemmer (Cappelen), Aqua (Gyldendal).

A  model for homeopathic remedy effects: low dose nanoparticles, allostatic cross-adaptation, and time-dependent sensitization in a complex adaptive system — http://www.biomedcentral.com/1472-6882/12/191

Extreme homeopathic dilutions retain starting materials: A nanoparticulate perspective. — http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20970092

Effect of orally administered potentized capsaicin and dihydrocapsaicin in humans: a homeopathic pathogenetic trial.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25060156

Hvorhardudetfra.no

Clive Stuart, a homeopath from Tauranga complained to the New Zealand Press Council that the article was highly derogatory, inaccurate and misleading. His complaint was upheld by the Press Council.
http://www.scoop.co.nz/stories/GE1305/S00076/nz-press-council-ruling-against-north-and-south-magazine.htm
http://www.presscouncil.org.nz/display_ruling.php?case_number=2320

http://www.nrk.no/kultur/laerer-ungdom-a-ikke-la-seg-lure-1.11984903

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10484832

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20129177

Management of upper respiratory tract infections by different medical practices, including homeopathy, and consumption of antibiotics in primary care: the EPI3 cohort study in France 2007-2008.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24646513

Homeopathy for childhood diarrhoea: combined results and metaanalysis from three randomized, controlled clinical trials.
The results from these studies confirm that individualized homeopathic treatment decreases the duration of acute childhood diarrhoea and suggest that larger sample sizes be used in future homeopathic research to ensure adequate statistical power. Homeopathy should be considered for use as an adjunct to oral rehydration for this illness.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12634583