Homeopati

Du må huske oppfølgingstimer

Av 6. oktober 2014september 13th, 2021Ingen kommentarer

 

Du må huske oppfølgingstimer

Du må huske oppfølgingstimer Foto:@Istock.com/ AlexRaths

I en nylig publisert studie (2014) som tar for seg homeopatisk behandling av personer med ADHD-diagnose, kommer det fram flere viktige forhold som er kjent fra homeopatisk praksis.

Likhet betyr bedring

Det er ikke gitt at man finner riktig middel med en gang. Ifølge homeopatisk filosofi, kommer bedringen hos pasienten når middelet som er gitt matcher pasientens symptomer på en god måte. I denne studien inntraff bedringen i snitt etter 4.5 konsultasjoner. Pasienter som fulgte opp behandlingen ble bedre enn dem som ikke gjorde det.

En rød tråd

Det kan ta noen konsultasjoner før man finner fram til de symptomene er viktigst, eller begynner å se en rød tråd i pasienthistorien. Bildet blir alltid klarere over tid, både for pasient og homeopat. Derfor er det helt som forventet at homeopatens sikkerhet i valg av middel, også virket inn på behandlingsresultatet.

Bivirkninger

Du kan oppleve milde, forbigående bivirkninger. Skriv dem ned, så du husker dem til neste oppfølgingstime. Det hjelper homeopaten i vurderingen av hva som skjer i løpet av behandlingen.

 

Se hele artikkelen her: http://www.karger.com/Article/Pdf/368137

Enda en studie som viser bedringen over tid: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0054973

 

dreamstime_s_5955866

I en nylig publisert studie som tar for seg homeopatisk behandling av personer med ADHD-diagnose, kommer det fram flere viktige forhold som er kjent fra homeopatisk praksis.

  1. Det er ikke gitt at man finner riktig middel med en gang. Ifølge homeopatisk filosofi, kommer bedringen hos pasienten når middelet som er gitt matcher pasientens symptomer på en god måte. I denne studien inntraff bedringen i snitt etter 4.5 konsultasjoner. Hold ut og gå til oppfølgingstimer!  Pasienter som fulgte opp behandlingen ble bedre enn dem som ikke gjorde det (trend mot statistisk signifikans, p = 0.053).
  2. Det kan ta noen konsultasjoner før man finner fram til de symptomene er viktigst, eller begynner å se en rød tråd i pasienthistorien. Bildet blir alltid klarere over tid, både for pasient og homeopat. Derfor er det helt som forventet at homeopatens sikkerhet i valg av middel, også virket inn på behandlingsresultatet.
  3. Du kan oppleve milde, forbigående bivirkninger. Skriv dem ned, så du husker dem til neste oppfølgingstime. Det hjelper homeopaten i vurderingen av hva som skjer i løpet av behandlingen.

Denne studien eksemplifiserer også utfordringen med å forske på homeopati – det er mange forhold som spiller inn i resultatet man får, og virkningen av homeopati avhenger av valg av riktig middel.

Så moralen er – hold ut og gå til oppfølgingstimer til du opplever virkningen av likhetsloven!

http://www.karger.com/Article/Pdf/368137

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0054973