Helsepolitikk

Hvorfor vi er så farlige

Hvem vil bruke tid å penger på å sverte en liten gruppe mennesker som uten å tjene penger på det, gjør syke mennesker friske?

Hvem vil bruke tid å penger på å sverte en liten gruppe mennesker som uten å tjene penger på det, gjør syke mennesker friske?

Man skulle tro at enhver person som jobber med å gjøre folk friske har et grunnleggende ønske om å se pasienten frisk. Uansett årsak. Men slik er det dessverre ikke.

Vi som møter pasienten ansikt til ansikt har nok stort sett alltid dette ønsket. Der er nok vi homeopater på linje med leger, sykepleiere og andre i helsetjenesten. Men det er ikke front-end helse-personalet som avgjør om pasienten blir frisk. Ingen av oss kan ikke gjøre pasienten friskere enn hva medisinene tillater.

I den kjemiske helseindustrien er utvikling av medisin storindustri. Faktisk, etter Legemiddelindustriens eget utsagn, en av Norges og verdens største næringer. I Norge omsetter de kjemisk medisin for 18 milliarder kroner i året på grossistleddet. 2-3 ganger så mye med apotekpriser.

Det meste av den medisin vi spiser i Norge er produsert i utlandet.  Å utvikle en ny medisin er dyrt. De gjør derfor grundig forarbeid før de starter utvikling av en ny medisin.

Som i all annen produktutvikling ser de på kostandene ved å utvikle den, vurderer risikoen på at de faktisk klarer det og, ikke minst, hvor stort markedet er. Når de skal satse 500 millioner kroner eller mer på utvikling, så vil de være sikre på at det er et så stort markedet at de tjener det inn igjen. En medisin som gjør pasienten frisk, representerer veldig ofte ikke et stort nok marked. Det gjør derimot veldig ofte en medisin som holder sykdommen i sjakk så lenge pasienten spiser medisinen.

En pasient som må spise kolesterolsenkende medisin resten av livet er langt mer attraktiv kunde enn en som kan spise en pille og dermed ha regulert kolesterolproduksjonen sin for livstid. For legemiddelbedriften vil det være forretningsmessig langt mer fornuftig å lage den førstnevnte pillen som pasienten må spise hver dag resten av livet.

Trusselen vi utgjør

For denne industrien vil enhver som kommer opp med en konkurrerende behandling som får pasienten frisk slik at han ikke lenger trenger sin daglige pille, være en trussel.

Det vil være forretningsmessig uklokt å ignorere oss.  Hvis vi slapp til som en del av det ordinære helsetilbudet, slik homeopater gjør i mange andre land, ville det kunne medføre mindre salg. Utvikling av kjemiske medisiner ville blitt mindre lønnsomt. Er det grunnen til at vi ofte fremstilles som en trussel?

Flår pasientene

I medial blir vi stadig beskyldt for å sko oss på pasientene En gjennomsnittlig homeopat selger for ca 50.000 kroner i året. Det skal dekke lønn, husleie og andre kostnader. Det sier seg selv at det ikke er veldig god butikk for homeopater flest her i landet.

Allikevel fortsetter mange å drive sin klinikk år etter år ved siden av annet arbeid. Ofte som et underskuddsforetak. De drives av idealisme og de betaler altså for å få lov å hjelpe.

Medisinen virker ikke

I media blir det stadig hevdet at medisinen ikke virker og at det ikke er forskning som beviser virkningen. Men det forskes mye. EU bevilget for noen år siden €1,8 millioner til forskning på homeopati.

Mens norske homeopater har forbud mot å vise til forskning iht. lov om alternativ behandling, fortelles det til stadighet at det ikke forskes og ikke finnes vitenskapelig dokumentasjon. Vi tror ikke det er journalister som viser så stor iver i å sverte vår lille virksomhet. Vi tror de blir “foret” med godt stoff. Vi vet at PR-rådgivere og lobbyister står for en betydelig andel av det vi leser i aviser og andre medier. For all del, et er ikke noe galt i å bruke rådgivere i sin markedskommunikasjon. Men hvem er det som vil bruke penger på å sverte en liten gruppe mennesker som uten å tjene penger på det, arbeider for å gjøre syke mennesker friske?

Hvis det var sant at vår medisin ikke gjorde folk friske, så er det vel ingen konkurrenter som har noe å frykte?  Ingen kan levere en vare år etter år uten at varen virker. Enhver forretning som prøver på det vil dø ganske fort.

I mellomtiden fortsetter våre homeopater å dele sin kunnskap, ofte av ren idealisme. Og drivkraften er selve årsaken til at vi tok 3-4 års utdannelse. Våre homeopater ser at pasientene blir friske. De ser effekten av medisinen de gir og gleden hos pasienten som blir frisk. Så får andre være mer opptatt av om homeopaten burde hatt lov til å gjøre hen frisk.

2137″]

Skriv en kommentar