Helsepolitikk

Helsedep må etterkomme WHO’s anmodning

Av 30. september 2014Ingen kommentarer
Helseminister Bent Høie har blitt anmodet av WHO om å lage en strategi for å gjøre homeopati til en del av det offentlige helsetilbudet.

Helseminister Bent Høie har blitt anmodet av WHO om å lage en strategi for å gjøre homeopati til en del av det offentlige helsetilbudet.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har gjennom sin rapport “Strategi for komplimentær medisin 2014-2023” bedt sine medlemsland utarbeide en strategi for å gjøre homeopati og andre seriøse, komplimentære behandlinger til en del av sitt offisielle helsetilbud.

Se også WHO ber Norge implementere homeopati 

I Norge er det i tillegg til homeopati først og fremst akupunktur og osteopati som har en slik posisjon. WHO peker blant annet på at disse behandlingene vil kunne

  • gjøre helsevesenet billigere
  • håndtere sykdommer som kjemisk medisin har problemer med å håndtere, her innbefattet det stadig økende problemet med antibiotikaresistente bakterier

WHO har arbeidet med problemstillingen i flere år. En foreløpig plan fra 2005 ble fulgt opp for en strategiplan for 2014-2023.  WHO peker på tre hovedpunkter som vil gjøre komplimentær medisin mer tilgjengelig for pasientene

  1. Gjør det billigere for pasienten
  2. Reguler det ved lov slik at pasienten er sikret kvalitet
  3. Intensiver arbeid med forskning og utvikling

Helsedepartementet må på banen

Helsemyndighetene i Norge har møtt komplimentære medisiner med en kald skulder. De har gjennom Lov om Alternativ behandling rørt sammen alle i “alternativbransjen” til en heksebrygg-røre. Her går alle under samme kniv; tilbydere av tarakort-tjenester, healere, slike som snakker med engler og de som har mastergrad i homeopati, akupunktur eller osteopati.

Ja, for selv om våre norske skoler sliter i motvind og ikke har greid å bli godkjent for akademiske tiller, utdannes det både bachelor og mastergrad studenter i homeopati i andre land.

Norske myndigheter har, stikk i strid med WHO’s anmodning, arbeidet for å forhindre at komplimentærmedisin skal bli et anerkjent tilbud. Man kan spekulere i hvorfor myndighetene som jo betaler den største andelen av helsekostnadene, er de som kjemper hardes mot komplimentærmedisin.

Myndighetene har gjennom lov om alternativ behandling innført forbud for den enkelte behandler å vise til dokumentasjon, forskning eller å gjengi vitnesbyrd fra sine pasienter. Mens våre medlemmer får takkebrev fra sine pasienter, spør myndighetene flaue spørsmål som “Virker det da? Dere viser jo ikke til forskning”.

Kompetansekrav

I dag er det ingen kompetansekrav hos de praktiserende. Alle kan registrere seg i det frivillige registeret i Brønnøysund, men det er ikke kvalitet- eller kompetansekrav til de som registrer seg. Registreringen gir altså ingen sikkerhet for pasienten.

NHL er den eneste organisasjonen som stiller slike kompetansekrav til sine medlemmer. For å bli godkjent som medlem må homeopaten ha utdannelse på ca 3.5 år samt medisinsk grunnfag. Medlemmet kan da benytte tittelen “Homeopat Medlem av Norske Homeopaters Landsforbund” eller “Homeopat MNHL”.

I dag er MNHL den eneste kvalitetsgarantien. NHL ønsker at homeopati blir en del av det offisielle helsetilbudet i Norge. Vi mener pasienter som benytter homeopati må få sine kostnader refundert på lik linje med pasienter som benytter kjemisk medisin. Slike refusjonsordninger må selvsagt knyttes opp mot formelle krav til kompetanse.

Vi mener våre medlemmer har den kompetansen som skal til, og ber om at tilsvarende kompetansekrav blir nedfelt i lov.

WHO har anmodet sine medlemmer, Norge der i blant, om å legge til rette for økt bruk av homeopati og utarbeide sin egen strategi for dette. Nå må helsedepartementet fortelle hva de vil gjøre med anmodningen.

2254″]