Nyheter

WHO ber Norge å gjøre homeopati til offentlig helsetilbud

Av 29. september 2014september 13th, 2021Ingen kommentarer
Dr. Margaret Chan. General Direktør i Verdens Helseorganisasjon ber Norge integrere homeopati i det offentlige helsetilbudet.

Dr. Margaret Chan. General Direktør i Verdens Helseorganisasjon ber Norge integrere homeopati i det offentlige helsetilbudet.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har i en rapport fra 2005 påpekt det betydelige potensialet som ligger i komplimentær medisin som homeopati er en del av. I en ny rapport forsterkes budskapet vesentlig. WHO ber sine medlemmer om å tilrettelegge for økt bruk av komplimentær medisin som homeopati, akupunktur og osteopati.

WHO peker på flere tiltak de ber medlemslandene iverksette. Blant annet ber de om at

  • komplimentær medisin gjøres billigere og lettere tilgjengelig
  • regelverket rundt behandlere og distribusjon tilpasses slik at pasienten er sikret kompetanse hos behandleren
  • det iverksettes tiltak for å fremme forskning og utvikling

WHO sier videre i sin rapport at komplimentær medisin bør være en del av det nasjonale helsesystemet. Medlemslandene blir bedt om å utvikle sin egen strategi for implementering av komplimentærmedisin tilpasset sitt eget system for helsetjenester.

Kilde: WHO traditional medicine strategy: 2014-2023

 

2544″]