Ukategorisert

Homeopati som krisehjelp

 

Hvordan bygge broer mellom skolemedisin og homeopati

Hvordan bygge broer mellom skolemedisin og homeopati

 

 

En stor takk til nabo ved Stokke Legesenter, Morten Lindbæk, for hans utrettelige kamp for å få ned antibiotikabruken blant norske leger. Morten Lindbæk er i tillegg til å være fastlege i Stokke, leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin og professor i allmennmedisin ved Universitetet i Oslo. En utstrakt bruk av antibiotika gjør at vi står overfor en global krise. Vi trenger leger som går inn i denne kampen. Men det samfunnet ikke er klar over er den ubenyttede ressursen homeopati kan tilføre i denne krisen.

Vi har noen felles mål på hver vår side av gangen, Stokke Legesenter og Stokke Homeopati.

  • Å redusere antibiotikabruken for å unngå større problem med antibiotikaresistens enn vi allerede har
  • Å bedre helsen til det norske folket

Tenk om vi kunne samarbeide om disse målene.

Tenk om vi kunne bygge broer mellom skolemedisinen og den såkalte alternative medisinen.

Tenk om vi kunne utfylle eller komplimentere hverandre.

Tenk om vi kunne slå ut veggen mellom oss!!

Tenk hvilket team vi ville blitt!

Dette området er et godt eksempel på hvordan det kunne skje. Vi bruker homeopati FØRST ved infeksjoner, f.eks. i luftveier og urinveier. Antibiotika blir bare brukt der vi ikke når fram med homeopati, eller ved alvorlige infeksjoner. Selv i noen tilfeller der også du ville gitt antibiotika, kunne vi latt homeopatien fått en sjanse. Bare ved dette tiltaket ville vi gjort en forskjell når det gjelder den globale krisen vi står overfor med tanke på antibiotikaresistens.

Morten Lindbæk sier i et intervju med Dagens Medisin at mange infeksjoner er unødvendige å behandle, og at barn med feber som ellers er i god form, ikke trenger lege. Jeg er så enig. La barnet ha feberen sin i fred. La barnet være sykt. Det er naturlig at barn er forkjølet og har feber flere ganger i året. Gjennom sykdom oppnås naturlig immunitet. Et godt immunforsvar er viktig for å takle sykdommer en møter senere i livet. Høy og effektiv feber er et kjennetegn på et godt immunforsvar.

Forkjølelse går over og trenger ikke behandling hverken homeopatisk eller på annen måte. Annerledes er det med barn som stadig er syke, går og hangler og aldri kommer seg, ikke klarer å kvitte seg med sykdommen, og som får alt som går i barnehagen. Der kommer homeopatien inn – for å styrke immunforsvaret.

Det er som musikk i mine homeopatører når legen sier at vi må bli flinkere til å kommunisere det naturlige forløpet ved plager i luftveiene. Det naturlige forløpet er kroppens egen måte å bli bra på, og homeopatien vil bare understøtte dette arbeidet. Homeopatien kommuniserer dette ikke bare med ord, men gjennom en genuin behandlingsmetode. En grundig anamnese hjelper homeopaten til å velge samme strategi som hvert individ har for å opprettholde god helse. Vi gir behandling på kroppens premisser.

Det er riktig at kroppen leger seg selv, også infeksjoner, men noen ganger er immunforsvaret for lite aktivt, og trenger en liten dytt. Det er dette homeopatien hjelper til med. Det en ser ved homeopatisk behandling av infeksjoner er at ikke bare den akutte infeksjonen blir bedre, men også at tendensen til gjentatte infeksjoner blir mindre. Dette må bero på et bedre immunforsvar.

Linbjørg Bardal Skalleberg, Homeopat MNHL

Stokke Homeopati

2519″]

Skriv en kommentar