Nyheter

Wikipedia, du lyver!

Av 18. september 2014september 13th, 2021Ingen kommentarer

wikihom

Hvis man leser på dugnadsleksikonet Wikipedia om homeopati, sitter leseren igjen med følgende informasjon: Homeopatiske midler er uten virkning, det finnes ikke noen sannsynlige virkningsmekanismer, at det er snakk om placeboeffekt, og at enkelte positive studier har store metodiske svakheter. Dette er feil.

For det første: Det har blitt gjort over 163 randomiserte, dobbeltblindede forsøk i homeopati som har blitt publisert i fagfellevurderte tidsskrifter (1). Av disse har det blitt rapportert om positive resultat i 41 %, 7 % har negativt utfall, mens 52 % av studiene har det ikke vært mulig å trekke noen konklusjon fra. Det som er interessant er at vi ser nøyaktig den samme prosentvise fordelingen hvis vi ser på 1000 skolemedisinske forsøk (44%-7%-49%). Attpåtil viste artikkelen i Lancet 2005 at homeopatiske forsøk gjennomgående holdt høyere kvalitet enn skolemedisinske forsøk.

For det andre: Professor Iris Bell har med utgangspunkt i grunnforskning publisert en forklaringsmodell for homeopati (2012) med 249 referanser (2). Det er altså fullt mulig å lage en hypotese for virkningsmekanismer i homeopati, ut fra forskning som er gjort. Det er også veldig interessante paralleller mellom homeopati og det som i skolemedisin kalles hormesis (enkelt forklart er det studiet av forholdet mellom store doser og veldig små doser). Det er selvfølgelig langt fram til en akseptert forklaringsmodell, men å fremstille homeopati som om det ingen støtte har i vitenskapen, slik wikipedia og foreningen skepsis gjør, blir fullstendig feil.

For det tredje: Mange tror at alt kan forklares med placebo. Peter Götzsche tilknyttet Cochrane collaboration (uavhengig forskningsinstans) undersøkte den kliniske betydningen av placebo ved å se på over 130 studier der placebo ble gitt, og sammenlignet med ingen behandling. Konklusjonen hans var at placebo ikke har noen relevant betydning i klinisk praksis (3). Når man vet dette, kan man heller ikke så lettvint forklare homeopati med placebo. Og hvor ble det av placebovirkningen når pasienten oppsøkte andre behandlingsalternativer først? Kanskje til og med skolemedisin, som pasienten hadde størst tiltro til? 7 av 10 som går til homeopat over tid, opplever å bli bedre av sine plager (4, 5, 6). En skeptiker vil kalle det en naturlig bedring, men det viser bare at de ikke har kontakt med virkeligheten, med ekte mennesker, som ofte har hatt sine plager i årevis. Hvem stoler du mest på – en pasient som har opplevd og erfart, eller en skeptiker som har lest et tørt dokument?

Forsøk på å ballansere fremstillingen av homeopati på wikipedia blir fjernet etter få minutter. Bare prøve selv, men husk god kildehenvisning. Derimot blir negative vendinger gjerne stående over tid uten at noe blir gjort. Til og med en skeptisk administrator på wikipedia, reagerte en gang: ”Tror alle involverte i denne tråden skal ta et skritt tilbake og tenke gjennom hva vi holder på med. Vi skal beskrive hva dette er, men når jeg ser på for eksempel homøopati så er dette noe nær et sammenhengende kampskrift imot behandlingsformen.” Artikkelen ble ikke endret på, for versjonen var ”den rette”, for hobbyforståsegpåerne. Med tiden har den norske versjonen blitt noe bedre, men helhetsinntrykket er likevel det samme. Over 11.300 mennesker har skrevet under på en kampanje hvor Jimmy Whales, grunnleggeren av Wikipedia, oppfordres til å legge forholdene bedre til rette for å få til en vitenskapelig diskusjon om alternativmedisinske temaer på Wikipedia (7). Hans svar tyder i beste fall på uvitenhet, for her i Norge kan din wikipediakonto bli blokkert hvis du deltar for lenge på diskusjonsforumet med positiv dokumentasjon på homeopati.

Alle homeopater ønsker forskning velkommen. Ønsker du å donere penger til forskning, så ta kontakt med NHL eller homeopatistiftelsen.

 

  1. http://www.homeopathyeurope.org/Research/clinical-research/experimental-studies
  2. http://www.biomedcentral.com/1472-6882/12/191
  3. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM200105243442106
  4. Spence DS, Thompson EA, Barron SJ. Homeopathic Treatment for Chronic Disease: A 6-Year, University-Hospital Outpatient Observational Study. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. Volume 11, Number 5, 2005, pp. 793-798
  5. Witt CM, Luedtke R, Baur R, Willich SN. Homeopathic Medical Practice: Long-term results of a Cohort Study with 3981 Patients. BMC Public Health 2005, 5:115.
  6. Steinsbekk, A. Patients’ assessments of the effectiveness of homeopathic care in Norway: A prospective observational multi-centre outcome study. Homeopathy, Volume 94, Issue 1, January 2005, Pages 10- 16.
  7. http://www.change.org/p/jimmy-wales-founder-of-wikipedia-create-and-enforce-new-policies-that-allow-for-true-scientific-discourse-about-holistic-approaches-to-healing