Helsepolitikk

Slik blir du hjernevasket

Av 8. september 2014Ingen kommentarer

Ved Stiklestad i 1030 døde Olav den Hellige og med det var en æra i norsk historie over. Frem til da hadde norske kvinner vært selvstendige og menn likeverdige. Kvinner hadde arverett og eiendomsrett, og med det fulgte også stemmerett. Riktignok fantes det treller og løsarbeidere, men de var av begge kjønn.

Med innføringen av Kvitekrist kom en ny og fremmed kultur. Der ble det slått fast at kvinner skulle tie i forsamlinger og lyde sin mann og være menn underdanige. Etter den nye læren dugde ikke kvinner til stort annet enn å behage mannen.

Hvordan kunne det skje etter tusener av år med likestilling?

Virkemidlene i hjernevasking

Hjernevasking skjer når en historie gjentas ofte nok uten motforestillinger. Når det eneste du får høre fra vogge til grav er at kvinner er menn underlegne, ja da tror du at det er sant.

Enten hjernevaskerne selv tror på sin sak eller ei, så er de i hvert fall livende redd for at du skal få en annen oppfatning. For å forhindre det innfører de

 • Forbud mot annen lære
 • Forfølgelse av de med annen oppfatning
 • Massiv gjentagelse

Kirken brukte alle disse metodene. Ingen fikk ha andre religioner enn dem. Enhver som sa dem imot, ble betraktet som kjetter og stod i ledetog med Djevelen. Samtidig ble det bygget kirker i hver minste grend, og alle fikk streng ordre om å møte hver søndag. Den som ikke møtte måtte stå i skolerett og forklare sitt fravær for hele bygda.

I tillegg til kirker ble det bygget bedehus og predikanter vandret langs veiene.  Kirkene ble gjort store og mektige. Det ga budskapet autoritet, for som han synger om i “Spillemann på taket”; Det spiller ikke noen rolle om du svarer rett eller galt, for hvis du er rik så tror de at du vet.

Alle de markedskommunikasjonsmidlene man rådde over ble brukt.

I 2003 ble det lov om alternativ behandling innført her i landet. Loven slår blant annet fast at en som praktiserer annet enn den godkjente læren om medisin og helsevern

 • ikke har lov å fortelle at behandlingen virker
 • ikke har lov til å vise til forskning som viser at behandlingen virker
 • ikke har lov til å referere til pasienter som er blitt friske
 • ikke har lov til å fortelle at de helbreder sykdommer

Våre medlemmer omsetter for omtrent 10 millioner kroner pr år. Det skal dekke lønn, husleie, forsikring og andre driftskostnader for 300 personer. Det er rundt 50.000 kroner pr. klinikk. Det sier seg selv at det er ikke rom for fete markedsbudsjett eller kostbare kampanjer.

Samtidig arbeider legemiddelindustrien, som selv hevder at de er Norges største næring, med flere hundre milliarder i omsetning. Samlet disponerer de 13.600 millioner kroner, omtrent 1360 ganger så mye som oss. De arbeider gjennom alle de markedskanaler de kan:

 • Reklame
 • Plassering av nyhetsartikler i media
 • Påvirkning av leger og annet helsepersonell i møter og fagdager
 • Oppdragsforsking plassert hos “frittstående” forskningsinstitusjoner
 • Sannhetsvitner
 • Betalte medløpere og nyttige idioter
 • osv.

Med enorm kraft gjentar de sitt budskap:  Medisinen deres er den eneste som virker. Alle som sier noe annet farer med løgn.

Medløpere og “nyttige idioter” er godt egnet til å fremme budskap som indikerer at massene er med. Akkurat som menigheten i kirken var nyttige når slappe kirkegjengere skulle irettesettes.

Og i programmer som Folkeopplysningen og andre steder fremstilles det som at det er som vi driver hjernevasking og skor oss på andres sykdommer.

Når du tror på det så vet du at hjernevasking virker.

1105″]

Skriv en kommentar