Basic - IKKE TIL ALMENN BRUK

Homeopatiens historie

Av 6. september 2014september 13th, 2021Ingen kommentarer
Christian Friedrich Samuel Hahnemann, grunnlegger av homeopati.

Christian Friedrich Samuel Hahnemann, grunnlegger av homeopati.

 

 

Homeopati er en europeisk tradisjon som har sine røtter i Tyskland på 1700 tallet.  Grunnleggeren er legen Samuel Hahnemann. (1755-1843). Gjennom studier og utprøving gjenoppdaget han likhetsprinsippet i medisinen.

Allerede  i gamle indiske, greske, kinesiske og jødiske skrifter ble dette prinsipp brukt ved helbredelse. Hippokrates (460-377 f.Kr.) postulerte at “sykdom elimineres gjennom midler som kan fremkalle lignende symptomer”. Paracelsus (1493-1541) hevdet også at “det samme må helbredes med det samme”: similia similibus curentur. Paracelsus var skeptisk til den romerske legen Galéns medisinske teorier, blant annet hans hovedprinsipp contraria contrariis. Contraria-prinsippet dominerer fortsatt dagens konvensjonelle medisinske tankegang og innebærer bruk av medisiner som fører til en tilstand som er motsatt av sykdommens hovedsymptomer.

Homeopatiens hovedprinsipp er likhetsloven. Det betyr at man gir legemidlet som kan produsere samme symptomer som kroppen produserer ved sykdom, for å stimulere kroppen til selvhelbredelse. I stedet for å forsøke å dempe symptomer, søker man å gi en impuls til minimal økning slik at kroppen skal igangsette den presist riktige motreaksjon.

 

Homeopati i dag

I dag er homeopati utbredt over store deler av verden. Internasjonalt har homeopati hatt stor framgang.

I flere europeiske land, blant annet Storbritannia, Tyskland og Frankrike er homeopati en del av det offentlige helsetilbudet. Vanligvis komplimentært til annen medisin, men det finnes også rene homeopatiske sykehus. De store europeiske land fører an, her er det mange leger som praktiserer homeopati. I Frankrike bruker 1/3 av almennpraktiserende leger homeopatiske medisiner. I Tyskland er homeopater offentlig godkjent. 60% av skotske leger foreskriver homeopatiske medisiner til sine pasienter.

Sveits har nylig hatt en gjennomgang på kostnadseffektivitet, som viste klart fordelen med å bruke homeopati. Homeopati blir dekket av den offisielle forsikringsordningen fordi de fant ut at det er en trygg og kostnadseffektiv behandlingsform.

Utover i den store verden brukes homeopati mye.

IndiaHomeopatien er likestilt med konvensjonell medisin. Det er over 130 000 registrerte homeopater og over 180 homeopatiske sykehus. I tillegg er det rundt 100 høgskoler og universiteter som underviser i homeopati.

Sør- og Mellom Amerika
 :Det er stor utbredelse av homeopati i Sør-Amerika, hvor man regner med at det er rundt 100 000 homeopater som praktiserer.
Fra 1997 underviser 60 medisinske utdanningsinstitusjoner i komplementær medisin.

Australia: Anslagsvis en million australiere velger homeopati som en del av sine helstjenester.

Homeopatien har utviklet seg raskt i Øst-Europa siden Sovjetunionens fall. Fra 1990 har homeopatien hatt en rask utbredelse. Under sovjet-tiden var homeopati bannlyst, nå er folk frie til å velge selv.

 

 

2025″]