Homeopati

Små doser – store ringvirkninger

Av 4. september 2014september 13th, 2021Ingen kommentarer

Homeopati som behandlingsform er over 200 år gammel, men har sine røtter helt tilbake til Hippokrates (legekunstens far) sin tid. Han var den første som beskrev likhetsprinsippet i medisinsk behandling, mens den tyske legen Samuel Hahnemann var den første som satte homeopati og likhetsprinsippet i system. Faget er i stadig utvikling, og nye måter å bruke homeopati på blir stadig tatt i bruk.

Homeopatien har slått rot over hele verden, og i mange land er den en del av det offentlige helsevesenet. Homeopati er den mest brukt medisinske retningen etter tradisjonell medisin verden over.

 

 

Homeopati verden over.

Homeopati verden over.

 

Den skånsomme og naturlige behandlingen har blitt omfavnet av en rekke kjente personer opp gjennom historien, og ofte er det slik at de som har vokst opp med homeopati som en naturlig del av helsen også viderefører dette til sine barn.

Homeopater MNHL jobber etter følgende etiske retningslinjer når de behandler mennesker:

– En homeopats høyeste mål er å gjøre syke mennesker friske

– Behandlingens ideal er å helbrede på den raskeste, mildeste og mest permanente måten.

– En homeopat skal alltid tilstrede å praktisere etter homeopatiens grunnprinsipper. De fire grunnprinsippene er:

1. Likhetsloven (Similia similibus curentur)

2. En medisin av gangen (Unitas remedii)

3. Den minste mulige dose som gir terapeutisk effekt (Doses minimae)

4. Legemiddelforsøk på friske mennesker (Experimenta in homine sano

243″]