ForskningHelse

Doktorstipendiat i homeopati ved depresjon

Av 1. september 2014september 19th, 2021Ingen kommentarer

Homeopati ved depresjon

I et 3-årig doktorgradsprosjekt skal det undersøkes hvilken rolle homeopati kan spille ved depresjon, som et tillegg til annen behandling. Homeopater behandler ofte pasienter som sliter med depresjon. Noe forskning har blitt publisert på dette området, men mer forskning er nødvendig for å lære mer om pasientenes erfaringer og hvordan det er best å behandle dem.

 

Petter Viksveen arbeider med doktorgrad i homeopati ved depresjon.

Petter Viksveen arbeider med doktorgrad i homeopati ved depresjon.

Registrert Homeopat MNHL Petter Viksveen (www.viksveen.com) er doktorgradsstudent ved Universitetet i Sheffield i England. Som del av prosjektet skal han gjøre følgende:

A. Evaluere eksisterende forskning som tar for seg homeopati ved depresjon.

B. Undersøke hva pasienter med depresjon opplever når de får homeopatisk behandling (kvalitativ og kvantitativ studie).

Viksveen er under veiledning av Dr. Clare Relton og Professor Jon Nicholl. Forskningsprosjektet startet i november 2013. Protokollen for prosjektet er godkjent av Universitetet i Sheffield og Regional-etisk komité. Prosjektet har blitt kvalitetssikret ved hjelp av erfarne forskere.

For mer informasjon, gå til http://www.homeoinst.org/research-projects og klikk på “More” under “Depression – What is the role of treatment by homeopaths?”

Norske Homeopaters Landsforbund (NHL) har støttet prosjektet med kr. 80 000,- Så langt har over 1.5 million kroner blitt mottatt i støtte til dette prosjektet. Budsjettet er på 1.8 million kroner.

Enhver støtte mottas med største takknemlighet.

Støtte kan gis direkte til den norske kontoen for prosjektet: Petter Viksveen, Sandvikbakken 26, 4329 Sandnes, konto 3201.26.42279 (Sparebank 1 SR-bank).”

238″]