ForskningHelsepolitikk

Minst 76 personer har fått narkolepsi etter svineinfluensa

76 personer har fått narkoepilepsi etter svineinfluensa

76 personer har fått narkoepilepsi etter svineinfluensa

I følge NRK.NO har minst 76 personer i Norge fått narkolepsi etter svineinfluensa vaksinen. Til sammenligning døde 17 personer av sykdommen når den rammet oss i sesongen 2009/10 i følge Wikipedia. Og i følge Nettavisen dør 1000 til 1500 av ordinær influensa hvert år.

Legger vi til grunn at ca 1/2 befolkningen fikk vaksine ville dødstallet vært maksimalt 34 personer. Mindre enn halvparten av det antall som ble rammet av narkolepsi.

Norske homeopater tilbød også vaksine. Vi har ikke registrert tilbakemeldinger om at noen som tok denne ble syke eller fikk alvorlige bivirkninger, men vi har heller ikke nok tallmateriale og bakgrunnssjekk til å følge denne vaksinen.

Skepsis til nye vaksiner

Vår skepsis knytter seg ikke til kjemiske vaksiner generelt. NHL ønsker verken å advare eller anbefale bruk av vaksiner. Det får være opp til hver enkelt å vurdere. Men vi var og er skeptisk til den massive vaksinasjonen mot svineinfluensa som ble iverksatt på bakgrunn av den veldig lite testede vaksinen.

Det er også litt grunn til å spørre seg om alle de som ga råd og anbefalte massiv vaksine var helt uten egeninteresse i sin rådgivning. Vi har ingen spesielle mistanker eller grunn til å tro at det foregikk urent trav, utover det vi har lest i pressen.

Et Google- søk på “hvem tjente på svineinfluensavaksinen” gir sånn sett mange skremmende svar selv om vi ikke vektlegger alle artiklene for mye burde det være i myndighetenes interesse å finne eventuelle uhildede rådgivere. Ikke nødvendigvis for å “ta” disse, men for å sikre seg at man in fremtiden står bedre rustet og får reelt uhildede råd.

 

583″]

 

 

 

Skriv en kommentar