Forskning

Dr. Luc Montagniers banebrytende forskning

Av 8. mai 2012september 13th, 2021Ingen kommentarer
Montagnier sier om forskningen: ”..hva vi har funnet er at DNA produserer strukturelle endringer i vann som vedvarer. "@Istock/UmbertoPantalone"

Montagnier sier om forskningen: ”..hva vi har funnet er at DNA produserer strukturelle endringer i vann som vedvarer. “@Istock/UmbertoPantalone”

 

21.april 2012 presenterte Dr. Luc Montagnier sin nyere forskning på den amerikanske homeopati konferansen ”Raising the Bar” (JAHC). Her presenterte han sine banebrytende vitenskapelige funn og hvilke innvirkninger disse kan ha for fremtidens medisin.

Dr. Montagnier og hans forskningsteam undersøker egenskapene til DNA fra patogene mikroorganismer. Spesielt driver de ny forskning på elektromagnetiske bølger med utspring i høyt utvannet DNA av ulike patogener.

Montagnier sier om forskningen: ”..hva vi har funnet er at DNA produserer strukturelle endringer i vann som vedvarer ved svært høye fortynninger, og som fører til resonnerende elektromagnetiske signaler som er målbare..”

Denne banebrytende forskningen kan føre til en helt ny måte å behandle kroniske sykdommer på.

Dr. Luc Montagnier er en fransk virolog som i 2008 fikk Nobelprisen i medisin for sin oppdagelse av HIV viruset. I et intervju publisert i Science magazine den 24. Desember 2010 uttrykte han sin sterke støtte til homeopatisk medisin.

Kommentar.
Det skal presiseres at påstander i denne artikkelen er kontroversielle og omstridt. Om Montagniers funn kan overføres som en forklaringsmodell på effekten av homeopatiske medisiner, er ikke påvist. Effekten av homeopatiske medisiner er vist i mange studer, men vi kjenner ikke virkningsmekanismen.

 

Kilder:

http://www.marketwatch.com/story/nobel-prize-winner-to-address-cam-medical-conference-in-virginia-2012-04-10

http://www.huffingtonpost.com/dana-ullman/luc-montagnier-homeopathy-taken-seriously_b_814619.html