Helse

Bruk av homeopati under influensaepidemien

Av 28. februar 2011september 19th, 2021Ingen kommentarer

 

 

Bruk av homeopatiske medisiner under influensaepidemi H1N1 – August 2009

 

Forebyggende behandling:

Er pasienten under homeopatisk behandling fra før, gi veiledning i forhold til bruk av konstitusjonsmiddel. Videre om betydningen av daglig frisk luft, fysisk aktivitet og ernæring. Vær spesielt oppmerksom på om pasienten trenger C og D-vitaminer for å styrke immunforsvaret samt B – vitaminer ved sår i munnen, slapphet og depresjon.

 

Dersom pasienten ikke er under homeopatisk konstitusjonsbehandling er Occillococcinum eller Influenzinum aktuelle. Følg dosering på forpakningen.

Homeopat Sandra J. Perko (US) anbefaler i sin bok ”The Homeopathic Treatment of Influenza” å bruke et av midlene i C 30 en gang i uken i fire uker, ingen dose i uke 5, en ny dose i uke 6. Deretter en dose i måneden gjennom influensasesongen. Informer om at en allikevel kan få influensa, men målet er å få det i lettere grad.

Ved første influensasymptomer: Bruk konstitusjonsmiddel i første fase der dette middelet er klart. Alternativt Occillococcinum eller Influenzinum i to til tre doser i løpet av 4 til 8 timer i C 30 eller C 200.

Etter kontakt med influensasyke, bruk Gelsemium C 30, 3 x i løpet av 24 timer for å forebygge infeksjon. Dersom epidemicus nosoden er å få tak i bruk dette i stedet for Gelsemium.

Behandling ved influensasymptomer:

Repertoriser symptomene og ta hensyn til hvor lenge de har vart i timer. Dersom repertorisering ikke er mulig, se igjennom de mest karaktertiske tegn ved sentrale homeopatiske influensamidler i Materia Medica og bruk disse. Velg ut de mest markerte eller predominerende symptomer i caset. Dette er symptomer pasienten vil at du skal gjøre noe med. Viktig å gjøre en grundig differensiering mellom de to mest aktuelle homeopatiske medisinene. Dersom symptomene eller generell almenntilstand ikke viser bedring etter 3 til 4 doser, stopp dette middelet og velg det neste middelet som er mest indikert. Det er viktig at pasientens emosjonelle tilstand er i bedring før de fysiske symptomer. Dersom det er tilfelle, ikke bytt middel. Dette er en flott indikasjon på at middelvalget er korrekt og at bedring på de fysiske symptomer snart vil følge.

Dose og potensvalg:

 En dose er 3 til 5 kuler under tungen; eller 7 til 10 dråper i en skje med vann; eller 1 til 3 homeopatiske tabletter.

Ved milde influensasymptomer: Bruk C 30 potens, en dose hver 1 til 3 time etter behov inntil symptomene bedres. Deretter repeter middelet kun om pasienten blir verre og symptomene kommer tilbake.

Ved middels alvorlige influensasymptomer: Bruk C 30 eller C 200 potens, en dose hver time eller etter behov inntil symptomene bedres. Deretter repeter middelet bare om og når pasienten begynner å bli verre og symptomene begynner å komme tilbake.

Ved alvorlige influensasymptomer: Dersom medisinsk hjelp ikke er å få tak i, bruk

C 200, 1M, 10M eller CM avhengig av alvorlighetsgrad av symptomene. Det er mulig middelet må gis hvert 15 til 30 minutt, eller hver ½ time til hver time inntil symptomene bedres. Deretter repeter middelet kun ved forverring eller der symptomer kommer tilbake.

Alltid start med en lavere potens innen hvert middel og fortsett bare til en høyere potens dersom den brukte potensen har tapt sin styrke eller etter en tid ikke viser samme positive resultater.

Homeopatiske medisiner ved umiddelbar oppstått influensa

Med en kort inkubasjons periode, kan de fleste pasienter si eksakt når influensaen startet, med feber, fulgt med hodepine, frysninger og muskelsmerter.

 

Følgende homeopatiske midler er aktuelle ved brå oppstart eller rask utvikling av symptomer:

 

Aconitum                                           Belladonna                                                   Nux vomica

Arsenicum album                        Eupatorium perfolatum                           Phytolacca                                                                                  Ipecacuanha                                               Rhus tox

 

 

 

Homeopatiske midler ved gradvis oppstart av influensa

Med en gradvis oppstartsperiode kjenner pasienten seg gradvis svekket, kanskje med milde nesesymptomer, forkjølelsessymptomer og med tørrhoste.

 

Følgende homeopatiske medisiner har en mer langsom utvikling av symptomer i seg:

 

Antimonium tartaricum                         Bryonia                                     Chelidonium majus

Gelsemium                                                Mercurius vivus

 

 

Komplikasjoner ved influensa. Den vanligste er lungebetennelse

 

Her vises til Borland`s arbeid (1997) med homeopatiske midler under fem stadier:

 

Innledende stadiet:

Aconitum, Belladonna, Ferrum phos og Ipecacuanha.

 

Tidlig utviklingsstadie:

Bryonia, Phosphorus, Veratrum viride og Chelidonium majus.

 

Pneumoni stadie med mulige komplikasjoner:

Baptisia, Mercurius, Rhus-tox, Pyrogenium, Hepar sulf og Lachesis

 

Snikende pneumoni eller bronkopneumoni hos voksne:

Pulsatilla, Natrium sulph., Senega og Lobelia

 

Sent stadie av pneumoni:

Antimonium tartaricum, Carbo vegetabilis, Kali-carbonicum, Arsenicum, Lycopodium og Sulph.

 

 

Homeopati ved post- influensa komplikasjoner

For å forebygge at senkomplikasjoner utvikler seg er det viktig å kjenne seg helt frisk før en går ut i barnehage, skole, arbeid eller studie igjen. Etter Spanskesyken og før introduksjon av antibiotika etter den andre verdenskrig erfarte de mange kroniske sequeler etter influensa hos utsatte personer. En viktig del av vår strategi blir å behandle pasienter som ikke kommer seg etter en influensa ut fra historiske homeopatiske kilder (Perko 2005).

 

Vi kan komme i situasjoner hvor vi har svært lite informasjon å foreskrive på unntatt ved kronisk tretthetssyndrom, hvor pasienten lider av kronisk svakhet og et sett av symptomer etter influensaen. Det er viktig å få frem disse symptomene etter influensaen. Tenk her på Tuberculinum som er generelt beste antidotmiddel etter influensaforgiftning (Clarke 1984).

 

Husk at de fleste virale som bakterielle infeksjoner generelt starter med influensa lignende symptomer. Dette er grunnen til hvorfor homeopatiske doktorer og sykehus lykkes under Spanskesyken i 1918-1919. Det å kunne handle overfor de første symptomer og forebygge progressive komplikasjoner er spesielt viktig for å redde liv.

 

Homeopati er umiddelbar førstehjelp, første responshjelp til enhver viral eller bakteriell infeksjon fra en vanlig forkjølelse til alvorlig infeksjon. Men følgende er meget viktig: Ikke nøl med å vise til medisinsk lege om det valgte middel ikke gir ønsket respons. Dette gjelder spesielt barn og eller i nærvær av en potensielt alvorlig infeksjon.

 

Situasjonen rundt svineinfluensa eller Mexico influensa er å stole på etablert medisinsk behandling og pleie, men støttet av både homeopati og klinisk ernæring.

 

Dersom pasienten kommer til homeopat og det er spørsmål om bivirkninger etter influensa vaksine er det viktig at pasienten rapporterer dette til sin fastlege før den homeopatiske behandling starter.

 

Husk å melde fra til beredskapsgruppen om de symptomer som du ser går igjen hos flere influensa pasienter. Gjerne også homeopatiske medisiner du har brukt med god virkning.

Dette gjelder også dersom du har andre gode råd og erfaringer.

Til: kaskraut@broadpark.no eller nhl@nhl.no

 

Oslo den 11.august 2009

Kari Skrautvol.

Med hjelp av notater fra Øyvind Hafslund–SIKH, Petter Viksveen-ECCH. LIGA nettverket og ICH.

 

Referanser

Borland DM. Pneumonias. B. Jain Pub., New Dehli, India,1997.

Clarke JH. A Dictionary of Practical Materia Medica, 3 Vol., Health Science Press, Essex, England, 1984.

Perko SJ. The Homeopathic Treatment of Influenza. Surviving Influenza Epidemics and Pandemics – Past, Present and Future with Homeopathy. Benchmark Homeopathic Publ, Texas,USA, 2005.

 

 

 

111″]