Nyheter

Åpent svar til Erik Tunstad i Morgenbladet

Av 16. november 2010september 13th, 2021Ingen kommentarer

Debatt Morgenbladet

 

Jeg viser til de 2 artiklene ”Det er irriterende å se folk bli utnyttet” og ”Ristet i hjel eller falt ned” skrevet av Erik Tunstad.

Vi i Norske Homeopaters Landsforbund stiller oss undrende til en del av hans sleivspark mot homeopatifaget.

I Norge bruker over 50% av befolkningen alternativ medisin, og homeopati er blant de 5 mest benyttede behandlingsformene. Homeopatien i Norge har en lang tradisjon, og er en behandlingsform som er kommet for å bli. Det er antatt at over 500 millioner mennesker verden over bruker homeopatisk behandling.

Tunstad skriver at ”ingen blir ruinert av auramassasje, men der folk oppgir medisin til fordel for besvergelser og sukkerpiller, kan det stå om livet”. For å oppklare så er homeopati verken auramassasje eller besvergelser, men ordinering av homeopatiske medisiner etter grunnprinsippet om at likt helbreder likt. Våre medlemmer i NHL har alle medisinsk grunnutdannelse i tillegg til homeopatiske fag. Våre medlemmer vet når de skal sende pasientene videre til lege. Vi er også underlagt lov om alternativ behandling som gir oss klare retningslinjer på hva slags sykdommer og tilstander vi ikke skal ta under behandling som for eksempel kreft og alvorlige smittsomme sykdommer. Våre medlemmer jobber ofte med forebyggende behandling, og undersøkelser og erfaring viser at størsteparten av våre pasienter er velutdannede folk som ønsker å finne et alternativ til medisiner som antibiotika og kortison der det er mulig.

 

Tunstad skriver videre om milliardindustrien rundt vår manglende evne til å skille tilfeldighet fra mening. Hevder Tunstad at 50% av den norske befolkningen ikke er i stand til å ta et godt valg når det gjelder sin egen og sin families helse? Ja, studier viser at homeopati har effekt over placebo, og nei, vi vet enda ikke hvordan og hvorfor homeopatiske medisiner kan virke. Men betyr dette at dersom en pasient går til en homeopat, får behandling, betaler for behandlingen og blir frisk har blitt svindlet og lurt fordi vi ennå ikke kan påvise hvorfor det virker? Og jeg vil tørre å påstå at det er i alternativmedisinen som det er i skolemedisinen at de som tjener mest penger er fabrikantene av medisin og naturpreparater, ikke behandleren.

Tunstad skriver levende om homeopatien og medisinen på 1800-tallet, men tar feil når det gjelder behandlingsprinsippet til homeopatien. Han forveksler signaturlæren (valnøtt ligner hjernen så derfor gis det mot sykdommer i hjernen) og homeopatien der alle homeopatiske medisiner er prøvd ut på friske mennesker. Symptomene som kommer frem under en slik prøving er de samme symptomene vi bruker medisinen mot. I begynnelsen brukte man rene tinkturer, men i tillegg til virkningen så man en del uønskede virkninger (eller det som skolemedisinen i dag omtaler som bivirkninger). Derfor eksperimenterte man seg fram til ulike fortynninger der man til stor overraskelse så at virkning vedvarte, mens uønsket virkning ble borte.

Han skriver at homeopatien har blitt stående på stedet hvil i 200 år, mens skolemedisinen har utviklet seg videre. Dette medfører ikke riktighet. Homeopatien utvikler seg stadig, og man får flere og flere homeopatiske medisiner til rådighet, og nye måter å bruke de på. Men behandlingsprinsippene er fortsatt de samme. Dette er mer enn hva skolemedisinen kan påberope seg med en historie av årelating, lobotomering og medisiner som stadig blir trukket fra markedet på grunn av alvorlige bivirkninger som i verste fall har ført til dødsfall. Vi mener selvsagt ikke at dette gjelder alle deler av skolemedisinen, for mye er veldig bra og helt livsnødvendig!

Både i Frankrike, England og Tyskland foreskriver leger hyppig homeopatiske medisiner. Hva er det Tunstad mener at norske leger har skjønt som ikke de franske, tyske og engelske legene har skjønt? Eller kan vi snu det på hodet og spørre oss hva det er legene i Europa har skjønt som ikke norske leger har skjønt?

Cubas helsevesen er klassifisert som et av verdens beste. På Cuba er homeopati en del av det offentlige helsevesenet, og på ethvert helsesenter finnes det en lege som har sin spesialisering i homeopati. De sier at de bruker homeopati fordi forskning de har gjort viser at det er effektivt, det er billig og raskt å produsere og distribuere. De har nylig kommet med en spennende forskningsrapport på profylaktisk bruk av homeopatisk medisin laget av Leptospirosebakterien under Leptospiroseepidemien som herjer landet hvert år. De så at antall infeksjoner gikk ned med hele 84% etter behandlingen. De gjorde det samme i forhold til H1N1 viruset i fjor, og venter å ha resultatene klare i disse dager. Bare placebo eller et spennende forskningsresultat som kan være banebrytende for forskningen på homeopati?

Vi homeopater tror ikke at vi alene kan hjelpe alle syke. Vi tror på et samarbeid med det etablerte helsevesen. Vi tror på et system der pasientene selv kan velge et naturlig alternativ der det er mulig. Vi ønsker også gjensidig respekt for den jobben vi gjør og faget vårt. Vi sier ja til forskning, og ser med glede frem mot den dagen da vi kan forklare hvordan homeopati virker.

 

På vegne av NHL,

Tiril Friid Fladeby, Leder

 

Kilder:

Large-scale application of highly-diluted bacteria for Leptospirosis epidemic control.

Bracho G, Varela E, Fernández R, Ordaz B, Marzoa N, Menéndez J, García L, Gilling E, Leyva R, Rufín R, de la Torre R, Solis RL, Batista N, Borrero R, Campa C.

Finlay Institute, Ave. 27, La Lisa, Havana City, Cuba. gbracho@finlay.edu.cu

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20674839