HelsepolitikkNyheter

Fakta om homeopatien ute i verden

Av 27. oktober 2010september 13th, 2021Ingen kommentarer
Over hele verden bruker mennesker i alle aldre homeopati for å styrke helsen.  Foto:"@Istock.com/Yuri"

Over hele verden bruker mennesker i alle aldre homeopati for å styrke helsen.
Foto:”@Istock.com/Yuri”

:

Fakta om homeopatien ute i verden 2010

Homeopati er utbredt over store deler av verden

er i en rekke land sidestilt med skolemedisinen
er den mest benyttede komplementær-medisinsk behandlingsform i mange land.

Noen eksempel :

I Frankrike bruker 1/3 del (dvs ca 18.000 ) av de allmennpraktiserende legene homeopatiske medisiner på sine pasienter.
ca 22% av alle EU borgerne benytter seg av homeopatisk medisin.
I Storbritania er homeopati en del av det offentlige helsesystem.
I Tyskland er Homeopater offentlig godkjennte.
India har over 130.000 registrerte homeopater og over 180 homeopatiske sykehus.
60% av alle skotske leger foreskriver homeopatiske medisiner til sine pasienter

VERDEN:

– Homeopati er den form for alternativmedisinsk behandling som

brukes oftest i fem av 14 land som Aarbakkeutvalget har opplysninger fra, og er en av de tre hyppigst benyttede behandliner i 11 av landene. (Ref. Aarbakkeutvalgets NOU 1998: 21).

Europa
Mellom ¼ og 1/5 av EU borgerne har benyttet seg av homeopatisk medisin.
EU parlamentet bevilget i 1993 1 million ECU til forskning på homeopati.
Omsetningen av homeopatiske medisiner utgjør 1 % av den totale omsetningen av medisiner i Europa.
I Tyskland, Frankrike og Nederland utgjør den 2 % i verdi og 5 % i volum.

Danmark
Mellom 60 og 80 % av brukerne i Danmark har erfart positiv virkning av

behandlingen av det problemet de hadde søkt behandling for.
23,2 % av befolkningen benytter ikke-konvensjonell behandling.( P. Fisher 1993. )

Tyskland
Homeopater har offentlig godkjenning i Tyskland. Man må være naturlege (heilpraktiker) eller lege for å kunne behandle pasienter. Både naturleger og leger kan velge fritt hvilke alternative behandlingsformer de ønsker å tilby pasientene.

Nederland
60 % av befolkningen i Nederland har sagt seg villig til å betale ekstra forsikringspremie for å få ikke-konvensjonell behandling.
Homeopati blir benyttet av 31 % av befolkningen i Nederland.

( A Strategy for Research in Homeoapthy, The European Comittee forHomeopathy, May 1997.)

Frankrike
Homeopati er meget utbredt i Frankrike. En tredjedel, eller 18 000 av Frankrikes allmennpraktiserende leger foreskriver homeopatiske medisiner til sine pasienter. Det samme gjør 500 spesialister, 2 000 tannleger og 700 veterinærer. ( Journal international de medicine.)
De fleste apotek selger homeopatiske medisiner.

Det undervises i homeopati på universitetsnivå.
49 % av befolkningen benytter ikke-konvensjonell behandling. ( P.Fisher, 1993.)

Storbritannia
Homeopati har stor utbredelse og lang tradisjon i Storbritannia. Det er et tilbud innenfor det offentlige helsesystem NHS (National Health System). Det vil si at man kan få refundert utgifter til både behandling og medisiner. Det er fem homeopatiske sykehus i Storbritannia. Det britiske kongehuset har i en lang årrekke hatt homeopater ved Royal London Homeopathic

Hospital som sine leger. Stadig flere leger tar utdanning i homeopati.

20-30 % av britiske allmennleger ønsker å tilby viktige former for komplementær

og alternativmedisinsk behandling. ( BMJ.)

80 % av allmennpraktikerne kan tenke seg å henvise pasienter til terapeuter som gir slik behandling.

( Canter D, Nanke. Paper presented at the Social Aspects of Complementary

Medicine Conference, University of Keele, 4th.-5th of January 1991.)

Island

Det har vært en klar vekst i bruk av alternativ medisin de siste år. Stortinget på Island holder på å etablere en komité som skal se på alternativ medisin. De arrangerte nylig et seminar med Paul Herscue med 30 deltagere, og det er imponerende i et land med 250.000 innbyggere.

Tre nye homeopatiske sentre er nylig etablert i Reykjavik.

Navnet på homeopatenes organisasjon er Organon.

Tsjekkia

Der har de etter en tids aktivt arbeid fått frigitt resepttvang på homeopatiske medisiner. Tidligere ble homeopatiske medisiner kun solgt hvis det var en foreskrevet på en resept fra en lege. Det er en egen legehomeopatforening i Tsjekkia, så det er tydeligvis en del leger som bruker homeopati.

De siste månedene har også homeopater som ikke er leger kunnet

skrive ut resepter på homeopatiske medisiner.

India
Homeopatien er likestilt med konvensjonell medisin. Det er over 130 000 registrerte homeopater og over 180 homeopatiske sykehus. I tillegg er det rundt 100 høgskoler og universiteter som underviser i homeopati.

Sør- og Mellom Amerika
Det er stor utbredelse av homeopati i Sør-Amerika, hvor man regner med at det er rundt 100 000 homeopater som praktiserer.
Fra 1997 underviser 60 medisinske utdanningsinstitusjoner i komplementær medisin.

Australia
Homeopatien står sterkt i Australia. I samarbeid med australske homeopati-organisasjoner har myndighetene nå utarbeidet forslag til de krav som skal gjelde for den som ønsker å praktisere homeopati.

New Zealand
På New Zealand har de for et par år siden laget en offisiell standard for hvilken undervisning en homeopat skal ha for å få ”diplom”. Kriteriene finnes på: http://www.nzqa.govt.nz/framework/ Søk etter: “homoeopathy” for å kommer

til en oversikt over de dokumentene som omhandler homeopati.

Armenia

Ut i fra informasjonen den Armenske homeopat-organisasjonen sender ut, så er det økende aktivitet. Hovedmålet er å øke bruken av homeopati på landsbygda. Myndigheten i byen Privolnoe nord i Armenia vil stille opp med nødvendig ”infrastruktur” (regner med at det betyr kontor og kanskje undersøkelsesrom).

En familie i Sveits vil trolig dekke utgiftene til inventar og drift.

De samarbeider med organisasjonen ”Homeopater uten grenser” og vil bl.a. som en følge av det øke innsatsen på landsbygda neste år.

46″]