Homeopati

Vil en større dose gi sterkere effekt?

Av 27. september 2010september 13th, 2021Ingen kommentarer

Dose og effekt forholdet er ikke like lett å forstå i homeopatien som i vanlig medisin. Innen den klassiske homeopatien er det den “minste virksomme dose” som er idealet. Dette for å gjøre kuren så rask og skånsom som mulig for pasienten. En unødvendig stor dose kan gi unødvendig sterk førstereaksjon. Ønsket effekt kan ved kroniske tilstander godt komme etter en minimal dose, mens en mer akutt situasjon kan ofte kreve hyppigere dosering. De skal gjerne tas i vann.

Hvilke reaksjoner kan man regne med etter tatt homeopatisk medisin?

En svak og forbigående førsteforverring av de aktuelle symptomene regnes som et positiv tegn på at immunforsvaret responderer godt på den homeopatiske behandlingen. Hvilken reaksjon man kan forvente, er avhengig av hvilke symptomer pasienten har og har hatt. Mange kan føle en svak muskelsmerte, “influensafølelse” i kroppen. En god tommelregel er å fortsette kuren fram til responsen kommer og så ta en pause til du snakker med homeopaten igjen. Noen ganger kan du ha fått en kur som du skal ta kun en eller to  dager