HelseHomeopati

Kan jeg bruke homeopatisk medisin i stedet for skolemedisin?

Av 27. september 2010september 19th, 2021Ingen kommentarer

Bruker du skolemedisin kun som lindrende behandling ved behov, f.eks. smertelindrende, kan du prøve ut om du kan klare deg kun med homeopatisk medisin. Ellers er dette et vanskelig område som kun pasient og lege kan vurdere sammen. Pass på å informere homeopaten om hvilke medisiner du bruker og valg du tenker deg i forhold til dette spørsmålet. Homeopatisk medisin kan trygt brukes sammen med tradisjonell medisin.