Homeopati

Kan det være farlig å ta for mye homeopatisk medisin?

Av 27. september 2010september 13th, 2021Ingen kommentarer

Som ved all medisinbruk, skal en følge bruksanvisningen nøye. Man kan ikke bli forgiftet av for mye homeopatisk medisin, men om man tar ofte av høge potenser (200, 1M. 10 M…CM), kan kroppens respons på middelet bli unødvendig sterk. Derfor er “den minste virksomme dose” et viktig prinsipp for en klassisk homeopat. Oppstår det reaksjoner skal en alltid stoppe inntak. Ta kontakt med homeopaten din om du er i tvil.